Shop Doneer

Een nieuw volk

Leestijd: 3 min.

God investeert in mensen. Hij is veel bezorgder over mensen dan over dingen. Deze waarheid wordt prachtig en eenvoudig geïllustreerd in Deuteronomium 32:9:

Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is.

Gods doelen concentreren zich altijd op Zijn verloste volk – Zijn erfdeel in alles wat gebeurd is en wat nu nog aan het gebeuren is, overal ter wereld. Toch moeten we goed begrijpen dat Zijn uiteindelijke doel niet alleen het verlossen is van individuen; het is ook het scheppen van een speciaal volk, een enkel, nieuw, organisch geheel – een volk dat sterk verschilt van wat bestond onder de volken voordat God door de verlossing ingreep. Onze tegenwoordige tijd, en daarmee ook het tegenwoordige christendom, legt zeer veel nadruk op het individu en zijn of haar relatie met God. Hoewel deze individuele relaties erg belangrijk zijn, is het uiteindelijke doel van God niet alleen maar om individuele mensen te redden; Zijn doel is een speciaal volk.

In Zijn hogepriesterlijk gebed aan Zijn Vader geeft Jezus ons een geweldig inzicht in welk stadium van Gods doelen we momenteel leven:

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. (Johannes 17:20-23)

Jezus’ ultieme visioen is individuen uit ieder ras en elke achtergrond samen te smelten tot een zichtbare eenheid. De wereld ziet dingen in tijd en plaats; ze ziet niet de onzichtbare realiteiten van de geestelijke wereld. Als wij de wereld willen bereiken met Gods verlossende boodschap, dan moeten we zichtbaar worden – iets wat de wereld kan zien en waarderen. Daarom kunnen we ons christen-zijn niet langer verstoppen of er klein over denken, want het is Gods doel dat Zijn volk een zichtbare eenheid wordt. En deze eenheid zal het onweerlegbare getuigenis zijn voor de hele wereld dat God inderdaad Jezus zond. Als we een werkelijke weerspiegeling worden van Gods verloste volk, dan zullen ook anderen tot Hem worden getrokken in een persoonlijke relatie en zich bij ons aansluiten om Zijn eigen speciale schat te worden, voor alle eeuwigheid.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, geeft U ons als Uw kinderen hier op aarde die bijzondere, bovennatuurlijke eenheid met U en ook met elkaar, waar onze Heer Jezus zijn leven voor gegeven heeft. Help ons altijd die heerlijke geestelijke eenheid met elkaar te zoeken – zelfs als we het soms onderling niet helemaal eens zijn over dingen of feiten … Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.