Shop Doneer

Een onberispelijk bewaard lichaam

Leestijd: 3 min.
Eén van de interessante onderwerpen waar filosofen en natuurkundigen mee te maken hebben is de tijd. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. Eerder heb ik verteld dat bij je sterven je ziel en je geest, de niet-materiële delen van je persoonlijkheid, naar de hemel gaan. Je lichaam zal op de één of andere wijze aan het graf worden toevertrouwd. Wanneer je uit de tijd de hemel binnengaat, dan stap je uit de tijd ook de eeuwigheid binnen. Tijd doet dan niet meer ter zake. Dat is voor het menselijk verstand - dat beperkt is door tijd en ruimte - heel moeilijk te begrijpen. Natuurkundigen hebben berekend dat als je in een ruimtevaartuig zou stappen en met een ongelooflijke snelheid zou gaan reizen, zeg dat je naar één of andere verafgelegen ster zou reizen en weer terug binnen twee weken, dat je het gevoel zult hebben dat er twee weken zijn verstreken. Maar dat wanneer je uit het ruimtevaartuig terug op aarde komt, je zou ontdekken dat hier op aarde in de tussentijd drie opeenvolgende generaties geboren zijn! Zoveel tijd zou hier op aarde verstreken zijn. Dit geeft aan dat tijd zeer gecompliceerd is. (Klik hier om meer te lezen over dit natuurkundige verschijnsel). Na de dood houdt de tijd op te bestaan. De vraag of iemand wel of niet zo'n tweeduizend jaar dood is geweest, zal er niet meer toe doen. Dat tijdkader is van toepassing op aarde, maar niet in de eeuwige realiteit. Wanneer ik kom te sterven, mijn ogen zich sluiten en mijn geest en ziel uit de tijd stappen, wat is dan het eerstvolgende dat er met mij als gelovige gaat gebeuren? De opstanding. Dus als mijn ogen vervolgens opnieuw opengaan, wat is dan het eerste dat ik zie? De Heer! De komst van de Heer is in termen van tijd voor de vroege gelovigen niet verder weg dan voor jou en mij. Dit thema afsluitend, wil ik graag een uitdaging tot heilig leven bij je neerleggen. En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (Thessalonicenzen 5:23-24.)

Wat betekent het voor je lichaam, om 'onberispelijk bewaard' te worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus?
Ten eerste wordt je lichaam geheiligd door het altaar waar je het op legt. De Bijbel draagt ons op om ons lichaam aan God te offeren op Zijn altaar. (Romeinen 12:1: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.) Dat altaar heiligt het offer. Dit betekent dat jouw lichaam, in al zijn vernedering, geheiligd kan zijn omdat je het aangeboden hebt aan de Heer.
Ten tweede wordt van ons verwacht dat we al onze ledematen overgeven aan de Heer, als instrumenten voor de gerechtigheid in Zijn dienst. (Romeinen 6:19: stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.) Als je oprecht je hele lichaam aan de Heer hebt aangeboden, dan heb jij je handen ervan af getrokken en gezegd: "God, vanaf nu is het Uw lichaam. Doe ermee wat U wilt." Als je oprecht ieder lid hebt overgegeven aan de controle van de Heer, dan ben je een heel eind gekomen.
Heer, dank U wel dat U heeft voorzien in de mogelijkheid om mijn lichaam te heiligen. Ik wil mijn lichaam aan U aanbieden, aan U geven, zodat U het kan heiligen en het onberispelijk bewaard zal zijn bij Uw terugkomst. Wat een voorrecht om mijn lichaam aan U toe te vertrouwen, in de wetenschap dat bij Uw terugkomst U mijn lichaam zult veranderen. Vanaf nu is mijn lichaam van U. Ik wil heilig leven voor U!