Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een onveranderlijke wereld

Leestijd: 2 min.

Er is een spanningsveld tussen geloven en zien. De natuurlijke mens vertrouwt uitsluitend op wat zijn of haar zintuigen hem duidelijk maken. Maar in het geestelijke leven zouden we niet op onze zintuigen moeten vertrouwen. In 2 Korinthe 5:7 staat:

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

We leven dus niet op basis van onze zintuigen, maar door geloof. Geloof verbindt ons met een onzichtbare, eeuwige werkelijkheid die nooit verandert. De werkelijkheid die we met onze zintuigen waarnemen verandert voortdurend – ze is tijdelijk, instabiel, eindig en onbetrouwbaar. Door geloof verbinden we ons met een andere wereld – een wereld van eeuwige realiteit en eeuwige waarheid. Als we ons door geloof met die wereld verbinden, dan houden we ook onze belijdenis – die hoort bij die wereld - onwankelbaar vast.

Of we onze zintuigen volgen of ons geloof, wordt bepaald door hoe we reageren op de druk die God in ons leven toestaat. Als we onze belijdenis veranderen onder invloed van druk of duisternis, dan leven we naar onze zintuigen, want in geloof is geen duisternis. Geloof vertrouwt niet op zintuigen; geloof kijkt met innerlijke, geestelijke ogen op een eeuwige, onveranderlijke realiteit, en vertrouwt op een Hogepriester die eveneens onveranderlijk is. Dit is wat Jakobus erover schrijft:

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. (Jakobus 1:6-8)

De mens die Jakobus hier beschrijft begon goed, door te vragen in geloof en zonder twijfel. Maar hij hield zich er niet onwankelbaar aan vast. Als gevolg daarvan werd hij heen en weer geslingerd door de wind en de golven. De oplossing is onze belijdenis vast te houden zonder te wankelen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U trouw bent – U geeft mij hoop. Ik spreek uit dat ik niet wandel op basis van mijn zintuigen, maar door geloof richt ik mij op de eeuwige, onzichtbare werkelijkheid van Uw Koninkrijk. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.