Shop Doneer

Een onzichtbaar leger

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 35

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. (Psalm 43:8)
Geloof je in engelen? Ik beslist wel. Ik geloof dat er enorme legerscharen van goede engelen zijn die de opdracht hebben om voor Gods volk te zorgen.
In een andere passage lezen we dat God Zijn engelen bevel geeft om ons te bewaren op al onze wegen. Ik geloof dat we de bescherming en steun van de engelen nodig hebben. Ik ben blij te weten dat waar ik ook naar toe ga, er een engel van God is die zich rondom mij legert en mij redt.
In het Oude Testament lezen we over de profeet Elisa. Op zeker moment bevond hij zich in een stad die omringd werd door een groot vijandelijk leger, dat de opdracht had hem gevangen te nemen. Zijn knecht ging het dak op en wees hem op dat enorme leger, maar Elisa bad voor zijn dienaar en zei: ‘Heer, open zijn ogen’. Toen God de ogen van de knecht opende, zag hij de legerscharen van God rondom de profeet - een leger dat veel groter was in aantal - en oneindig veel groter in kracht - dan het binnendringende vijandelijke leger.
Persoonlijk geloof ik dat als God onze ogen zou openen, we zouden zien dat dit vandaag nog steeds geldt. Zij die met ons zijn, zijn (met veel) meer dan zij die tegen ons zijn. Er staat een heel groot onzichtbaar leger aan onze kant!
Laten we moed vatten, ons opstellen, en rekening houden met de aanwezigheid van de engelen van de Heer die rondom ons zijn en ons redden.


Lieve, geweldige hemelse Vader, dank U wel dat U elke dag, of ik nu moeite beleef op mijn werk, in mijn gezin of familie, in mijn gemeente, of misschien in mijn lichaam of gezondheid, Uw engelen gebiedt U aangaande mij, om me te geleiden op mijn weg… Ik prijs Uw naam daarvoor. Amen.