Shop Doneer

Een persoonlijke vraag...

Leestijd: 1 min.
Thema: Ons antwoord

De afgelopen periode hebben we nagedacht over Gods overvloedige, onbegrijpelijke, ‘verkwistende’ liefde. Nu we onze studie hierover afsluiten, wil ik je een persoonlijke vraag stellen. Heeft de Heilige Geest jou ooit zó in je hart aangeraakt, dat jij in je toewijding en liefde aan Hem ook buitengewoon, overvloedig en zelfs ‘onbegrijpelijk’ durft te zijn? Je kunt niet in directe zin, zoals deze vrouw, iets voor Jezus doen, want Hij is in de hemel. Maar je kunt wel – in navolging van Maria – iets doen voor Zijn Lichaam, Zijn kinderen hier op aarde.
Deze boodschap wordt ook via de radio uitgezonden naar veel onbereikte gebieden op aarde; naar China, India, delen van Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika, het Midden Oosten en de eilanden in de Atlantische Oceaan. Veel van de luisteraars, waarschijnlijk het merendeel, zijn straatarm. Niet weinigen daarvan hebben niet eens lakens op hun bed. Sterker nog, het grootste deel hééft niet eens een bed. Ze slapen op een mat of kleedje op de vloer. Velen hebben geen schoenen aan hun voeten en kunnen al helemaal niet kiezen wat ze willen eten. Wij zijn zelf zo gewend ons af te vragen wat we vandaag eens zullen eten, maar realiseren we ons ook dat de wereld vol is met mensen die deze keus nooit hebben? Een deel heeft zelfs helemaal geen voedsel.
Wil jij helpen deze mensen te bereiken? Wil je iets doen voor het lichaam van Christus? Als de Heilige Geest jouw hart aanraakt met deze boodschap, reageer je dan net zoals Maria? Durf jij voor mensen ‘onbegrijpelijk’ te zijn, niet met het verstand te volgen? Durf jij buiten de normale paden te treden in jouw reactie op Gods onbegrijpelijke liefde?
Er zijn vele organisaties en kerken, die als Lichaam van Christus hier op aarde uitreiken naar mensen in nood. Durf in je ondersteuning van dit soort werken eens te reageren met het hart van Maria! Religieuze mensen zullen misschien kritiek op je hebben, maar Jezus zal je verhogen!


Hemelse Vader, dank U wel voor de overvloed die U mij geeft, en dat ik daarvan overvloedig en ruimhartig mag uitdelen om ook anderen te laten delen in Uw voorziening! Heer, dank U wel voor Uw genade en zorg voor mij. Ik heb U lief! Amen.