Shop Doneer

Eenheid: de plaats van zegen

Leestijd: 1 min.
Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het
dat broeders eensgezind samenwonen.
Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.
(Psalm 133)
Wat een prachtige climax: daar gebiedt de HERE zijn zegen! Van één ding ben ik overtuigd: als de Heer Zijn zegen gebiedt, dan is er geen macht in het heelal die dat kan tegenhouden.
Vaak heb ik gezien hoe Gods kinderen roepen om Zijn zegen en er intens naar zoeken. Ik kan me daarin verplaatsen, maar is het niet veel beter te wonen op de plaats waar God Zijn zegen geboden heeft? Waar is die plaats? Daar waar broeders tezamen wonen!
En de uitdrukking 'tezamen wonen' die hier wordt gebruikt, gaat veel verder dan één of twee uur samenzijn op zondagochtend. Het betekent dat we onze levens met elkaar delen: de mislukkingen, de successen, de problemen, de overwinningen, het materiële en het geestelijke.
David beschrijft een orde van opeenvolgende waarheden: leven vloeit vanuit zegen; zegen vloeit voort uit eenheid; en eenheid vloeit - net als de zalfolie - van het hoofd naar beneden. Niets vloeit gemakkelijker en gelijkmatiger dan olie. Maar het vloeit alleen naar beneden, nooit omhoog.
David vergelijkt in deze psalm eenheid tevens met dauw. Ook dit daalt altijd neer. Zo is het ook met het Lichaam van Christus: eenheid moet bovenaan beginnen, bij de leiders. De schapen kunnen niet één zijn, als hun leiders verdeeld zijn.
Zodra leiders tot ware eenheid komen, dan vloeit deze eenheid neer over de rest van het Lichaam. Daar heeft God reeds de zegen geboden. Als we niet aan de voorwaarden voldoen, is het nutteloos om Gods zegen na te jagen, maar als we voldoen aan de voorwaarde, en met elkaar leven in geestelijke eenheid, dan gebiedt de Heer Zijn zegen.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U dat ik mag leven in waarachtige geestelijke eenheid met mijn geestelijke broers en zussen. Dank U ook voor de zegen die U hieraan verbindt. Help mij de plaats in Uw Lichaam te vinden waar U uw zegen geboden heeft.