Shop Doneer

Een prioriteit voor elke gelovige

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De tweede bouwsteen: kennis
Wat is, na de deugd, de volgende bouwsteen die we toevoegen aan ons groeiproces naar volmaaktheid? Voor het antwoord kijken we naar de volgende woorden van 2 Petrus 1:5. We lezen het hele vers:
En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd (uitmuntendheid) toe te voegen, aan de deugd kennis...
De tweede stap omhoog is kennis. Wat voor kennis? De Bijbel verwijst hier in essentie niet naar wetenschappelijke kennis, maar naar het kennen van Gods Woord en Gods wil.
Er zijn twee zaken waar je direct aandacht aan moet besteden als je een gelovige wordt. De eerste is 'uitmuntendheid' - je leven op orde brengen, efficiënt en punctueel zijn. Als je wordt betaald om acht uur per dag te werken, maar je werkt zeven uur en vijfenvijftig minuten, bedenk dan dat je vijf minuten steelt. Dat is diefstal. Ik ben bang dat het gros van de werknemers vandaag zich weleens schuldig maakt aan deze vorm van diefstal. Als christen heb je een getuigenis uit te dragen. Daarom kun je je diefstal niet veroorloven.
Na je focus op uitmuntendheid is het verkrijgen van kennis je volgende prioriteit - kennis van Gods Woord en Zijn wil. Het is Gods Woord dat Gods wil openbaart. Eén van de grootste uitdagingen die de apostelen het hoofd moesten bieden, was dat ze voortdurend geconfronteerd werden met onwetendheid. Ze voerden er constant strijd tegen.
Ik denk dat ik die strijd tegen onwetendheid niet ten volle begrepen had, totdat ik jaren geleden in Pakistan in de bediening stond. Destijds was ongeveer tachtig procent van de vrouwen analfabeet, en van de mannen waarschijnlijk meer dan vijftig procent.
Toen één van de predikers die met me meereisde, mij van tevoren vertelde dat hij zou gaan spreken over de uittocht van Israël uit Egypte, zei ik: "Voordat je begint, zul je hen eerst uit moeten leggen dat Israël ooit in Egypte was, want dat weten zij niet..." Tijdens die periode van bediening voelde ik elke keer als ik voor deze mensen stond en mijn boodschap bracht, een grote dikke muur van duisternis, die bestond uit onwetendheid. Nooit eerder had ik de negatieve kracht van onwetendheid zo duidelijk gezien als daar.
Een slinkse strategie
Misschien shockeert het je, maar ik heb gemerkt dat onwetendheid in een alarmerend tempo toeneemt, binnen alle culturen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld kennen de mensen de belangrijkste jaartallen van de Amerikaanse geschiedenis niet. Ze weten de jaartallen van de Burgeroorlog niet. Voor intelligentie is binnen onze huidige cultuur weinig plaats. Er zijn wel super-intelligente mensen, de "whiz-kids" en bijvoorbeeld de mensen die computers ontwerpen. Maar in principe ligt het gemiddelde niveau van deskundigheid laag. Het is vandaag de dag veel moeilijker een huis op een degelijke manier gebouwd te krijgen dan vijftig jaar geleden, of om werklui te vinden op wie je kunt vertrouwen.

Vader, dank U wel dat U ons wilt toerusten met kennis van Uw Woord en Uw wil, en dat daarvoor intellectueel vermogen niet de eerste of noodzakelijke vereiste is, maar een hongerig hart dat Uw Woord wil kennen. Help mij verlangen naar het kennen van Uw Woord en Uw wil. Amen.