Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een rein hart

Leestijd: 1 min.
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51: 12)
Er zijn dingen waar de mens toe in staat is en andere die buiten zijn bereik liggen. Hij kan dingen fabriceren, aanpassen, bewerken en repareren. Eén ding kan hij echter niet uit eigen kracht: scheppen. Alleen God is Schepper.
In deze psalm is David in zijn leven op een punt gekomen dat hij geconfronteerd wordt met de donkere realiteit van zijn eigen zonde. Toen de profeet Nathan hem confronteerde met zijn overspel met Batseba, zag hij - misschien voor het eerst in zijn leven - hoe zijn hart er werkelijk uitzag.
David zag de verwoesting die de zonde in zijn hart had aangericht, en hij besefte hoe machteloos hij was. Hij kon de situatie niet aanpassen. Hij kon de zaak niet repareren of herstellen. Hij kon niets aan de situatie en de staat van zijn ziel veranderen. Al zijn eigen mogelijkheden waren volkomen ontoereikend.
Daarom keerde hij zich in zijn zielenstrijd tot God en vroeg Hem datgene te doen waar alleen God toe in staat is: het scheppen van een rein, nieuw hart in hem.
Als jij en ik, net als David, in onze eigen harten zouden zien, dan zouden wij dezelfde conditie aantreffen. De zonde heeft zulke vernietigende gevolgen gehad, dat wij machteloos staan. Het is zinloos te proberen het te herstellen, het bij te schaven of te verbeteren. Er is maar één oplossing: Doen wat David deed; de ernst van onze nood eerlijk onder ogen zien, dan tot God gaan en vragen: 'Heer, ik kan mijzelf niet veranderen of verbeteren. Mijn hart is verdorven en zondig. Doet U voor mij wat ik zelf niet kan. Schep in mij een nieuw, rein hart, o God'.
Het offer van Jezus voorzag in een toereikend en allesomvattend antwoord op Davids hartenkreet. Door zijn offer wordt het wonder van een nieuwe schepping mogelijk voor de hele mensheid. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korinthe 5:17).

Mijn antwoord in geloof:
God van David en van Jezus, schep ook in mij een rein hart! Ik ben zelf niet in staat om mijn leven te herstellen Heer, maar in de kracht van Jezus' offer kan ik opstaan als een nieuwe schepping, en zal niet langer het verleden mijn toekomst bepalen! Dank U voor die genade, Vader! Amen.