Shop Doneer

Een schone lei

Leestijd: 1 min.
Eén van de meest wonderlijke aspecten van God is dat als Hij vergeeft, Hij niet slechts gedeeltelijk vergeeft. Hij vergeeft volledig. De profeet Micha schrijft dit onomwonden:
Wie is een God gelijk aan U, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee (Micha 7:18,19).
Is dat niet prachtig? Alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan - alles waardoor we ons schuldig voelen en elke beschuldiging die de vijand tegen ons inbrengt - vertreedt God onder zijn voeten en gooit Hij in de diepten van de zee.
De bekende spreekster Corrie ten Boom merkte op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bijzet: VERBODEN TE VISSEN. Probeer nooit terug te keren om iets te laten herleven wat God al lang begraven heeft. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Daar worden geen vragen meer over gesteld. Gods vergeving is volkomen. In Jesaja spreekt God tot zijn volk en zegt:
Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet (43:25, NBG).
Als God ons vergeeft, dan wist Hij het getuigschrift daarvan uit. Het is schoon. Het is alsof datgene wat vergeven is, nooit heeft plaatsgevonden. Hij geeft ons niet alleen een schone lei, maar Hij wist het ook uit zijn eigen geheugen. Hij zegt letterlijk dat Hij onze zonden niet zal gedenken.
En dat is niet omdat God last heeft van een slecht geheugen, maar Hij heeft de mogelijkheid om te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

Dank U Heer voor Uw vergeving. Ik proclameer dat Gods vergeving voor mij volkomen is: Hij heeft mijn zonden uitgewist en ik heb een schone lei. Help mij om hier diep van doordrongen te zijn Heer, en nooit te leven onder schuldgevoel. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.