Shop Doneer

Een tijd van vreugde

Leestijd: 2 min.

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! (Psalm 126:1-2)

De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, wij zijn blij!

Deze woorden gaan tijdens onze generatie in vervulling. Vandaag de dag, na negentien eeuwen van uitputtende ballingschap, doet de Heer het volk Israël terugkeren, Zijn verstrooide Joodse volk, vanuit elke hoek van de aarde. Het gebeurt precies zoals Hij het voorzegd heeft door de mond van al Zijn profeten. En er komt grote blijdschap en vreugde.

In deze tijd is dit nog niet in volheid te zien - hoewel het herstel zeker is begonnen en zien we iets heel belangwekkends in die woorden. In het tweede vers lezen we: ‘Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!’ Daarna, in het derde vers, wordt Israël zélf zich bewust van het grote werk wat de Heer heeft gedaan, en zegt het volk: De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd.

Het is heel belangrijk en kenmerkend voor de nauwkeurigheid van de Bijbel, dat het vandaag de Bijbelgetrouwe christenen zijn die de grootsheid zien van wat God doet voor Israël. Zij zeggen onder de volken, de andere naties: ‘De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!’, en juist in onze tijd lijkt het Joodse volk zich bewust te worden van het feit dat de Heer grote dingen voor hen doet. We zien dus dat die Bijbelse beloften van de terugkeer van de gevangenen van Sion in onze dagen in vervulling gaan.

Gebed van de dag

Dank U hemelse Vader, voor de grote, wonderlijke dingen die U gedaan heeft en nog steeds doet voor Uw volk Israël. Maak Uw Kerk wereldwijd wakker voor de unieke tijd waarin zij leeft en herinner ons door Uw Geest om Israël en haar veiligheid te blijven dragen in gebed! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

  • Bid om wijsheid, een goede gezondheid en verfrissing voor ‘Yvonne’, de hoofdvertaler, die verschillende ballen in de lucht houdt met haar talloze taken binnen DPM en op andere terreinen.
  • Het boek De Eindtijd, wat gaat er gebeuren? is voor het eerst gepubliceerd in het Japans. Bid dat veel mensen het zullen lezen, een beter begrip krijgen over het einde van dit tijdperk, en bemoedigd worden omdat ze weten dat God hen er veilig doorheen leidt.