sluit
Shop Doneer

Een totale overstap

Leestijd: 1 min.
Net als rechtvaardigheid, komt heiligmaking niet door er je best voor te doen of door allerlei religieuze handelingen, maar alleen door geloof in het bloed van Jezus. Heilig gemaakt worden is apart gezet worden voor God. We behoren nu toe aan God; we staan onder Gods gezag en zijn beschikbaar voor Hem. Alles wat niet van God is, heeft geen recht om over ons te beschikken; al die dingen worden weggehouden door de kracht van het bloed. Daarom is het zo belangrijk die kracht over ons leven te belijden.
Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:12,13)Door geloof in het bloed van Jezus zijn we weggehaald uit de invloedssfeer van satans gezag en overgezet in het koninkrijk van God. Het woord 'overgezet' betekent dat we van de ene plaats zijn overgebracht naar een andere plaats. In de Bijbel wordt een woord gebruikt dat een totale overstap aangeeft. In het Oude Testament lezen we over twee mannen die van het ene op het andere moment werden overgebracht van de aarde naar de hemel, namelijk Henoch en Elia. In beide gevallen was die overstap totaal. Elia liet alleen zijn mantel achter, maar zijn lichaam was verdwenen.
Zoals ik de Bijbel begrijp, geldt zo'n zelfde overstap voor ons, in de geestelijke werkelijkheid. We zijn totaal overgezet. Het is niet iets wat nog in de toekomst moet gaan gebeuren; het is al gebeurd. En het is totaal gebeurd: onze geest, onze ziel en ons lichaam behoren niet langer tot satans territorium en onder zijn gezag. Nee, we bevinden ons in het territorium van de Zoon van God en onder zijn autoriteit. Wat een heerlijke plaats om te zijn!

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik ben heilig gemaakt door geloof in het bloed van Jezus. Ik ben totaal overgezet van het territorium - dus ook de invloedssfeer - van de duivel, naar het territorium van de Zoon van God. Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. Amen.