sluit
Shop Doneer

Een troon voor de koning

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 26

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. (Psalm 22:4)
Wat een heerlijke openbaring is dit. Laten we ons realiseren dat de troon van God rust op de lofzangen van Zijn volk.
God is heilig. God is Koning. Hij is de Koning van de koningen en de Heer van alle heren. Wij maken Hem geen Koning doordat we Hem prijzen, maar we bieden Hem door onze lofprijs en aanbidding de troon aan waar Hij recht op heeft.
Jezus zei : “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”. Zijn aanwezigheid in ons midden is gegarandeerd. Die is afhankelijk van Zijn trouw, niet van onze houding. Maar als Hij in ons midden komt – als de Koning der koningen en de Heer der heren – is het volkomen juist en gepast dat we reageren op Hem als op een Koning.
Als Koning verdient Hij een troon en niets minder. En het is een voorrecht voor ons om Hem de troon aan te bieden. Als we Hem loven, als we Hem verhogen, als we Hem lof zingen, Zijn Naam verheerlijken en Zijn majesteit prijzen, dan erkennen we Zijn Koningschap, en reageren we op de juiste manier. We bieden Hem een troon aan om op te plaats te nemen – de troon van onze lofprijs.
Laten we eraan denken dat we in onze houding naar de Heer toe Hem altijd Zijn troon geven.

Heer, wat een heerlijk voorrecht is het, dat ik als mens een troon voor U mag bouwen door de lofprijs van mijn hart en door de aanbidding van mijn leven… Dank U Heer, dat mijn leven zijn als een aanbiddingslied voor U! Amen.