Shop Doneer

Een universeel conflict

Leestijd: 2 min.

Thema: Geestelijke strijd

In het Nieuwe Testament wordt Gods volk op vele verschillende manieren beschreven. In Efeze zien we bijvoorbeeld dat Gods volk wordt voorgesteld als een regerende vergadering in een rechtszaal, als een gezin, als tempel voor Gods heerlijkheid en als de bruid van Christus.* De laatste beeldspraak in Efeze is echter die van de gemeente als leger.
Dit leger heeft zich toegewijd om een wereldwijde oorlog uit te vechten, een conflict dat invloed heeft op ieder stukje van de aarde. Sterker nog, zelfs het woord ‘wereldwijd’ doet nog geen recht aan de omvang van deze strijd. Ze omvat namelijk niet alleen de aarde, maar reikt zelfs tot in de hemel. Een beter bijvoeglijk naamwoord zou daarom zijn 'universeel' of 'allesomvattend'. Dit conflict omspant heel het geschapen universum.
De Bijbeltekst die de aard van deze strijd het duidelijkst beschrijft, is Efeziërs 6:10-12. We zullen eerst de NBG vertaling van 1951 bekijken, daarna de Groot Nieuws Bijbel.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Paulus gaat er in dit bijbelgedeelte gewoon van uit dat wij als christenen te maken hebben met een oorlog, dat we daarvoor geschikte uitrusting nodig hebben, en dat onze tegenstander de duivel zelf is. Verderop, in vers 12, legt hij uit wat precies de bron of aard is van deze oorlog:
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
In de Groot Nieuws Bijbel lezen we:
Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.
Welke vertaling je ook kiest, het is duidelijk dat wij als christenen verwikkeld zijn in een gigantisch, allesomvattend conflict, dat we met ons verstand niet kunnen bevatten.
In mijn leven heb ik zo veel nagedacht over Efeziërs 6:12 en er vanuit het oorspronkelijke Grieks zoveel op gestudeerd, dat ik uiteindelijk ben gekomen tot een eigen vertaling van deze tekst, die ik voor het gemak even de ‘Prince-vertaling’ noem:
Want onze worstelwedstrijd gaat niet tegen vlees en bloed, niet tegen personen met lichamen, maar tegen heersers van verschillende gebieden en met verschillende gradaties van autoriteit; tegen de wereldoverheersers van de duisternis die aanwezig is; tegen geestelijke machten van slechtheid, in de hemelen.
Ik zal uitleggen waarom ik in mijn vertaling bepaalde woorden gekozen heb. Ik zeg heersers van verschillende gebieden en met verschillende gradaties van autoriteit, omdat dit het beeld geeft van een zeer gestructureerd en georganiseerd koninkrijk, met verschillende rangen en gradaties van autoriteit, hogere en ondergeschikte machthebbers, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen territorium. Ik heb het woord overheersers gebruikt omdat die term exact beschrijft hoe satan de mensheid behandelt.
Als jij je op sommige momenten ‘overheerst’ voelt door kwade geestelijke machten die je brengen op plaatsen en in omstandigheden waar je niet wilt zijn, weet dan dat de Heer van de Hemelse machten jou en mij de wapens heeft gehouden om die strijd te voeren in de kracht van de Heer Jezus Christus, die de overwinning heeft behaald.
Heer Jezus, dank U dat ik me nooit overheerst en overweldigd en hoef te voelen, omdat U die in mij woont, sterker is dan hij die in deze wereld is! Leer mij Heer, hoe ik die geestelijke strijd tegemoet kan treden in Uw kracht. Amen!