sluit
Shop Doneer

Eén van de grootste wonderen

Leestijd: 1 min.
Gisteren lazen we hoe God Zichzelf aan de mens uitdeelde door Zijn levensadem in hem te blazen. Zo werd het stuk klei op wonderlijke wijze omgevormd tot een levend menselijk lichaam. Dat is onze oorsprong. Dat is waar we vandaan komen. Begrijp je dat jij een speciale plaats hebt in deze wereld die God heeft geschapen? De klei waaruit we zijn ontstaan, mag dan nederig zijn geweest, we zijn gevormd en gekneed door de hand van God Zelf en daarna ingeademd door de adem - de Geest - van God. Als we ons niet diep bewust zijn van deze waarheid, zullen we nooit echte vervulling vinden. Als we ons niet realiseren hoe onuitsprekelijk waardevol we zijn voor God, zullen we nooit worden zoals Hij ons heeft bedoeld. Het is waar, we hebben deze goddelijke schepping vaak onjuist behandeld; we hebben het veel te weinig gewaardeerd; we hebben Gods fantastische schepping verspild door onrechtvaardig te leven, door domme pleziertjes en zondige verlangens na te jagen, maar we zijn nog steeds gemaakt naar de gelijkenis en het beeld van God. Daarom hoeven we niet verrast te zijn als we zien dat satan, verbannen uit zijn glorieuze positie, op die bewuste dag in de Hof van Eden naar dit geschapen wezen keek met een kwaadaardige haat. Hij wachtte op het juiste moment om te proberen deze goddelijke arbeid te verwoesten. En op die ene dag nam hij zijn kans waar. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. (Genesis 3:8)

Adam en Eva werden geschapen voor één doel, het allerhoogste doel - namelijk om een relatie op te bouwen met God. De Bijbel schetst dit prachtig door te beschrijven hoe God naar het paradijs kwam om in de avondkoelte met Adam en Eva te wandelen en vriendschap te beleven. Het is één van de grootste wonderen dat ook jij en ik door God geschapen zijn voor dat doel; de almachtige God die de hemel en de aarde geschapen heeft, wil ons herstellen van onze verkeerde keuzes en met jou en mij wandelen in een vriendschaps- en liefdesrelatie.
Heer, wat een voorrecht dat U Uw eigen Goddelijke levensadem in mij geblazen heeft en dat U met mij wilt wandelen, om samen vriendschap en intimiteit te beleven. Dank U voor dit wonder. Amen.