sluit
Shop Doneer

1 januari: Een verbroken geest

Leestijd: 2 min.
Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers hebt U geen behagen. Gods offers zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
Psalm 51: 18 - 19
Op deze eerste dag van een nieuw jaar denken we aan een zeer fundamenteel en noodzakelijk onderwerp: een hart dat oraal is overgegeven aan God.
Davids persoonlijke nood heeft hem doen begrijpen wat God werkelijk van een mens verlangt. God is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in uiterlijkheden, hier vertegenwoordigd door 'slachtoffers' en 'brandoffers'.
Dat wil niet zeggen dat uiterlijke godsdienstige rituelen nooit door God worden verlangd. Integendeel; er zijn veel Bijbelgedeelten die benadrukken dat dit soms wél het geval is. Het betekent echter dat de uiterlijke dingen bij Hem niet de belangrijkste plaats innemen. God stelt geen behagen in onze godsdienst als die alleen bestaat uit uiterlijke gebruiken.
God ziet altijd verder dan de buitenkant en kijkt naar onze motieven en naar de houding van ons hart. Wat wil Hij daar zien? Een gebroken geest, zegt David, een gebroken en verslagen of verbrijzeld (NBG) hart. Zulke woorden doen in onze tijd vreemd aan. Wat betekent het dat God verlangt naar een gebroken geest? Wil Hij ons neerslaan en vernederen? Nee, zeer zeker niet.
Wat is dan een verbroken geest? Ik geloof dat het een geest is die zijn eigen grenzen heeft bereikt. Hij/zij stelt geen eisen meer en komt niet met argumenten aandragen. Alle onafhankelijkheid, alle eigenzinnigheid en alle eigengerechtigheid is tenietgedaan. Zo'n geest keert zich alleen nog tot God en stelt zijn vertrouwen niet op eigen verdiensten, maar alleen op Gods oneindige (en onverdiende) genade.
God kan deze gebrokenheid van geest in een ieder van ons teweegbrengen, mits wij Hem daartoe in de gelegenheid stellen. Hij gaat heel persoonlijk met ons om en zal onze persoonlijkheid nooit geweld aandoen. De druk die Hij uitoefent is nooit te zwaar, maar precies genoeg om Zijn plannen met ons te kunnen volbrengen. Want niet van harte heeft Hij verdrukt, en heeft Hij mensenkinderen bedroefd (Klaagliederen 3:33).
Als je soms door moeite gaat, bedenk en proclameer dan een andere Bijbeltekst die ook bestaat uit drie drieën... In Jeremia 33:3 moedigt God je aan: Als je Mij om hulp roept, zal Ik je antwoorden. Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien, waarvan je nu nog niets weet.

Mijn antwoord in geloof:
O. hemelse Vader, wat ben ik dankbaar voor Uw voortdurende liefde, elke dag van mijn leven. Help mij U elke dag van het komende jaar te eren met mijn leven, dat mijn lied van aanbidding is voor U. Heer, doe Uw werk in mijn hart en leven opdat ik U offers kan brengen die U welgevallig zijn. Amen.