sluit
Shop Doneer

Een volmaakt offer

Leestijd: 2 min.

Voor de Joden was de belangrijkste dag in het jaar de Grote Verzoendag, ook wel bekend als Yom Kippur. Dit was de enige dag in het jaar dat de hogepriester het Heilige der heiligen mocht betreden. Daarbij nam hij het bloed mee van het offer, dat de zonden van Israël voor dat jaar bedekte.

Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. (Leviticus 16:14)

Alleen het offerbloed kon de zonden van Gods volk bedekken, en het moest dan in de aanwezigheid van de Almachtige gebracht worden, in het Heilige der Heilige. Merk ook op dat het bloed maar liefst zeven keer gesprenkeld moest worden. Dat is natuurlijk niet toevallig, want in de Bijbel staat het getal zeven voor het werk van de Heilige Geest. Zeven is ook het getal van volmaaktheid en compleetheid. Het hogepriesterlijk voorschrift werd op volmaakte wijze vervuld in de manier waarop Jezus' bloed vloeide. Ook Zijn bloed werd precies op zeven verschillende manieren vergoten voordat het offer volmaakt was. Morgen zullen we deze zevenvoudige sprenkeling van Jezus' bloed nader bekijken. Voor vandaag verheugen we ons over het feit dat we in Jezus een hogepriester hebben, wiens offer volmaakt was. Door Hem is er vergeving van al onze zonden en mogen wij het Heilige van God binnengaan. Laten we hier ook vaak gebruik van maken en tijd nemen om in Gods tegenwoordigheid te zijn, wetend dat we in Christus rein zijn – verzoend met God.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus, dat voor eens en voor altijd de verzoening met U voor mij bewerkte. Ik verheug mij erover dat Zijn volmaakte werk aan het kruis mijn zonden heeft weggenomen. Ik getuig tegen satan persoonlijk wat de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus voor mij doet. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.