Shop Doneer

Een voortdurend proces

Leestijd: 1 min.
We leerden al dat door het bloed van Jezus onze zonden vergeven zijn. Maar een andere voorziening is dat er door het bloed van Jezus een voortdurende reiniging van zonde plaatsvindt. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). In deze tekst staan drie werkwoordsvormen in de voortdurende tegenwoordige tijd: 'wandelen', 'gemeenschap hebben' en 'reinigen'. Dit moeten we goed begrijpen; als we voortdurend blijven wandelen in het licht, hebben we voortdurend gemeenschap met onze medegelovigen en worden we voortdurend gereinigd door het bloed van Jezus.
Het is belangrijk om te zien dat hierin een voorwaarde ligt. Als we voortdurend wandelen in het licht van Gods Woord, door te gehoorzamen aan wat erin staat, dan is het eerste resultaat dat we gemeenschap hebben met elkaar - we beleven eenheid. Als we niet in het licht wandelen, hebben we geen gemeenschap. En andersom, als we geen gemeenschap hebben, wandelen we niet in het licht. Maar als we in het licht wandelen en gemeenschap hebben met elkaar, dan zal het bloed van Jezus ons voortdurend blijven reinigen. Bewaak in je leven dat je in gemeenschap leeft met andere kinderen van God, dat je transparant en eerlijk bent naar God en elkaar toe, en zo dus in Jezus' licht wandelt. Dan blijft Jezus' bloed je voortdurend reinigen.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik spreek uit dat ik voortdurend in het licht wil wandelen, in gemeenschap met andere gelovigen, en zo voortdurende reiniging van zonde mag ontvangen. Breng deze andere kinderen van U op mijn weg Heer, en help mij me voor hen open te stellen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.