Shop Doneer

Eén weg naar vrijheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb toegang tot God door de Heilige geest
Het is een belangrijke waarheid dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is zelfs niet slechts een persoon, maar Hij is ook de Heer zelf, net zozeer als God de Vader en Jezus de Zoon dat zijn. De Heilige Geest staat gelijk aan de andere twee leden van de Goddelijke Drie-eenheid. Dit betekent dat we dezelfde mate van ontzag moeten hebben voor de Heilige Geest als voor de Vader en de Zoon.
In 2 Korinthe 3:17 stelt Paulus:
De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
In deze tekst zien we het contrast tussen gebondenheid aan de wet of een wettisch systeem, en vrijheid. Er is maar één weg naar vrijheid. Waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid.
Veel christenen hebben de vreemdste ideeën over wat vrijheid is. ,,Als we zondagavond om 18:45 niet op het podium in de kerk zijn, dan hebben we geen vrijheid." Of: ,,Als we niet allemaal in de handen klappen, dan hebben we geen vrijheid." Sommige predikers leven in de illusie dat als ze niet staan te stampen en schreeuwen, ze dan geen vrijheid hebben.
Vrijheid is niet het hebben van een bepaald programma in de Kerk of het eerbiedigen van bepaalde Bijbelse, godsdienstige vormen, zoals bijvoorbeeld het opheffen van handen. Dat kan vrijheid inhouden, maar het kan net zo goed gebondenheid zijn. Het hangt ervan af of de Heilige Geest je ertoe aanzet of dat je het doet vanwege een godsdienstige traditie, of nog erger, omdat je buurman naast je zit en naar je kijkt. Religieuze tradities veroorzaken gebondenheid; de Heilige Geest brengt vrijheid.

Dank U Heer, dat ik in vrijheid tot U kan komen. Help mij het te herkennen als ik mezelf gebonden houd door tradities te vereren in plaats van U zelf, of dat ik mij laat leiden door wat mijn buurman of buurvrouw mogelijk denkt. Dank U voor uw Heilige Geest die me juist in de vrijheid stelt. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.