Shop Doneer

Eenheid met de Schepper

Leestijd: 3 min.

Jezus werd door de dood afgesneden, opdat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn. In 1 Thessalonicenzen 5:23 bidt Paulus:

En moge de God van de ​vrede​ Zelf u geheel en al ​heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere ​Jezus​ ​Christus.

Paulus noemt hier de drie elementen waaruit een menselijke persoonlijkheid is opgebouwd, en hij noemt ze op in volgorde van het hoogste naar het laagste: ten eerste: geest. Ten tweede: ziel. Ten derde: lichaam.

De geest is dat deel van de menselijke persoonlijkheid dat rechtstreeks in de mens werd geblazen toen God hem schiep. Daarom is de geest van een mens in staat om in eenheid met de Schepper te leven en met Hem te communiceren. In 1 Korinthe 6:17 zegt Paulus:

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Het zou niet correct zijn als we zeggen dat we één 'ziel' met Hem zijn. Alleen de geest van de mens is in staat om in directe eenheid met God te leven. In het oorspronkelijke model van de schepping, was de menselijke geest verbonden met God in de hoge, en verbonden met zijn eigen ziel op de aarde. God communiceerde rechtstreeks met de geest van de mens, en door de geest met de ziel van de mens. De geest en de ziel van de mens uiten zich vervolgens door zijn of haar lichaam. De volgende definitie maakt veel duidelijk over de functies van geest, ziel en lichaam. De geest is God-bewust; de ziel is zelfbewust; het lichaam is wereld- of omgevingsbewust. Met onze geest zijn we ons bewust van God. Door onze ziel zijn we ons bewust van onszelf. En door ons lichaam zijn we ons bewust van de wereld om ons heen. Als de geest van de mens wordt teruggebracht in eenheid met God, dan wordt hij omgevormd tot een lamp. De Heilige Geest komt dan binnen om die lamp te vullen, en licht te brengen in de innerlijke persoonlijkheid van de mens (zie Spreuken 20:27).

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verheug mij erin dat ik in directe eenheid met God en mijn Schepper leef en communiceer, doordat God Zijn eigen levensgeest in mij geblazen heeft. Omdat Jezus door de dood werd afgesneden, kan ik voor eeuwig met God verbonden zijn. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.