Shop Doneer

Eenheid met de Schepper

Leestijd: 1 min.
In 1 Thessalonicenzen 5:23 bidt Paulus:
En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heere Jezus Christus.Paulus noemt hier de drie elementen waaruit de menselijke persoonlijkheid is opgebouwd, en hij noemt ze op in volgorde van het hoogste naar het laagste: ten eerste: de geest; ten tweede: de ziel; ten derde: het lichaam.
De geest is het deel van de menselijke persoonlijkheid dat rechtstreeks in de mens werd geblazen toen God hem schiep. Daarom is de geest in staat om in eenheid met de Schepper te leven en met Hem te communiceren. In 1 Korinthe 6:17 zegt Paulus:Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem.Het zou niet correct zijn om te zeggen dat we één ziel met Hem zijn. Alleen de geest van de mens is in staat om in directe eenheid met God te leven. In het originele ontwerp van de schepping was de menselijke geest voortdurend verbonden met God in de hoge, en tegelijk verbonden met zijn ziel op de aarde. God communiceerde rechtstreeks met de geest van de mens, en door de geest met de ziel van de mens. De geest en de ziel van de mens krijgen vervolgens uitdrukking door zijn lichaam.
Drie eenvoudige definities over de functies van de geest, de ziel en het lichaam werken heel verhelderend: 1. De geest is Godbewust. 2. De ziel is zelfbewust. 3. Het lichaam is wereldbewust. Door onze geest zijn we ons bewust van God. De ziel maakt ons bewust van onszelf - wat we denken, willen en voelen. En door ons lichaam zijn we ons bewust van en maken we contact met de wereld om ons heen.
Als de geest van de mens wordt teruggebracht in eenheid met God, dan wordt ze als het ware omgevormd tot een lamp. De Heilige Geest komt dan binnen om die lamp te vullen, en licht te brengen in de innerlijke persoonlijkheid van de mens (zie Spreuken 20:27).

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Dank U dat uw Geest mijn geest tot eenheid met God mijn Schepper heeft gebracht, en dat ik vandaag leef en kan communiceren. Omdat Jezus door de dood van God werd afgesneden, kan ik voor eeuwig met God verbonden zijn. Amen.