Shop Doneer

Eerst bekering, dan vergeving

Leestijd: 3 min.

Gods oproep tot bekering werd voor het eerst onder woorden gebracht door Johannes de Doper, de heraut of wegbereider van Jezus. In Mattheüs 3:2 zegt hij: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus Zelf herhaalde die roep in Markus 1:15:

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Ongelukkigerwijs slaan een groot aantal hedendaagse predikers in hun verkondiging deze belangrijke eerste stap over: bekering.

Ooit assisteerde ik bij een grote bijeenkomst in Zuidoost-Azië. De meeste aanwezigen hadden een Chinese achtergrond; slechts een paar waren enigszins bekend met de Bijbel. De evangelist gaf goed onderwijs over hoe men genezen kon worden door Gods Woord, maar niet één keer gebruikte hij het woord bekering. Daarna zei hij: ,,Als u genezing wilt, kom dan naar voren en bid.'' Ik probeerde te bidden met een aantal van de enorme massa mensen die naar voren was gekomen. In hun achtergrond kwam veel voorouderverering, occultisme en afgoderij voor. Daarbovenop wilden ze Jezus ontvangen. Maar Jezus zal er nooit mee akkoord gaan te worden toegevoegd aan vele andere dingen in ons leven. Hij is óf het enige en unieke fundament van ons christelijk geloof - óf Hij is niets. De evangelist had moeten zeggen: ,,Bekeer u van het occulte en van uw eigen wegen. Geef de voorouderverering en afgoderij waarin u al generaties lang hebt geleefd op. Maak een duidelijke breuk en kom tot Jezus." Helaas maakte bekering geen deel uit van zijn boodschap. Het resultaat van die samenkomst was eerder verwarring dan een krachtige bedieningstijd. Slechts weinig mensen, als er al waren, werden gered, want het overgrote deel had niet voldaan aan de eerste voorwaarde voor redding (in de breedste betekenis: sozo: redding, genezing, bevrijding). Wat is die eerste voorwaarde? Bekering.

Veel gemeenten propageren tegenwoordig een boodschap in deze strekking: ,,Als je vrij wilt zijn van al je problemen, kom dan en ontvang Jezus.'' Maar het aannemen van Jezus lost niet al je problemen op. Integendeel, in eerste instantie loop je misschien wel tegen een heel stel nieuwe problemen op! De onveranderlijke eerste vereiste voor redding is bekering. Het Nieuwe Testament bevestigt dat er geen geloofsbehoud bestaat zonder bekering. Het plaatst bekering altijd voor geloven. In Lukas 24:46-47 legt de opgestane Christus Zijn discipelen uit waarom Zijn dood noodzakelijk was:

Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Wat was de boodschap van het evangelie die Jezus aan Zijn discipelen toevertrouwde? Niet alleen vergeving van zonden, maar eerst bekering - daarna vergeving van zonden!

Gebed van de dag

Heer, als ik Uw heerlijke evangelie aan anderen doorgeef, zalf mij dan met Uw Heilige Geest, zodat ik net als Jezus een boodschap spreek van bekering en als gevolg vergeving van zonden. Dank U voor Uw Geest die mij leidt en mij Uw woorden te binnen brengt.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.