sluit
Shop Doneer

Eeuwig bij God

Leestijd: 1 min.
Het derde aspect van het leven dat we in Christus hebben ontvangen, is het genieten van het werk van Jezus in de eeuwigheid - een eeuwigheid die we doorbrengen in de aanwezigheid van God.
Want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn (1 Thessalonicensen 4:16,17).
Het genot van verlossing is de eeuwigheid in Gods tegenwoordigheid. De laatste twee hoofdstukken van Openbaring beschrijven de eeuwigheid in Gods aanwezigheid.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is (Openbaring 21:1,2).
Persoonlijk geloof ik dat het nieuwe Jeruzalem de Kerk voorstelt die uit de hemel neerdaalt. En dit is Gods permanente verblijfplaats. Een van de ultieme doelen van God in de Kerk is om een verblijfplaats te hebben waar Hij permanent kan wonen. In vers 3 staat: En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik de eeuwigheid met God in de hemel mag doorbrengen, in plaats van verstoten te worden, omdat Jezus door de dood werd afgesneden, opdat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.