Shop Doneer

Eeuwige, daadwerkelijke verzoening

Leestijd: 3 min.

We kijken vandaag verder naar het belangrijke, zwaarwichtige ritueel van Grote Verzoendag - voortvloeiend uit de tweede zegen van het nieuwe verbond: Vrijmoedigheid...

Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. (vers 14)

Het getal zeven vertelt ons dat het een handeling is die door de Heilige Geest wordt geleid. Jezus onderging hetzelfde: Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos (volmaakt) aan God geofferd heeft... (Hebreeën 9:14). Ook Zijn bloed werd tot zeven maal toe vergoten. In de tabernakel werd het bloed van het offerdier op en voor de troon van genade gesprenkeld. Er lag dus een bloedspoor door de hele tabernakel heen, tot in het allerheiligste. Zonder bloed is er geen toegang tot God. Hier zien we een parallel in het Nieuwe Testament. De verzoening door Jezus werd niet beëindigd op aarde; ze werd voltooid en vervuld in de hemel.

Deze hoop hebben wij als een anker van de ziel, dat vast en onwrikbaar is en in gaat in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. (Hebreeën 6:19-20a)

Hier gaat het niet over de aardse tabernakel, maar over de hemelse. Jezus is binnengetreden binnen het voorhangsel. Een voorloper is een vertegenwoordiger, een heraut die zegt: ,,Er komen er na mij nog meer. Vanaf nu is de weg voor hen geopend om Mij tot hier te volgen." Jezus is onze Voorloper. Hij is binnengegaan door het voorhangsel. Verderop in Hebreeën staat:

Maar toen is Christus verschenen, de hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. (9:11a)

Een andere, eveneens legitieme vertaling is dat Christus de 'hogepriester is van de dingen die daadwerkelijk zijn volbracht'. Met andere woorden, in contrast met de wet die bestond uit types, voor-afschaduwingen en beloften, is dit echt - het is werkelijk gebeurd.

Hij is door de meerdere en meer volkomen tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebreeën 9:11b-12)

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor het eeuwige, volmaakte offer dat u daadwerkelijk heeft gebracht, zodat het in het hemelse Heilige der Heiligen een eeuwige verzoenende, reinigende, verlossende werking heeft, ook voor mij! Ik proclameer Uw verlossing, Jezus, over elk terrein van mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

Nickson Sibanda, directeur van Elev8TV, gaat Dereks onderwijs uitzenden zonder kosten voor ons kantoor. (Zie hun uitgebreide nieuws hieronder.) Ze zullen capaciteit hebben voor 5.000 uren video-onderwijs per maand, en willen deze nog uitbreiden. Hij gelooft dat Dereks onderwijs van cruciaal belang is voor het discipelen van gelovigen, in het bijzonder omdat de Kerk niet samenkomt tijdens de pandemie.

- Bid om voorziening, leiding en bescherming van de Heer voor Nickson en zijn medewerkers bij dit belangrijke zendingswerk.
- Bid dat Dereks onderwijs dat zal worden uitgezonden op TV, Internet en andere platforms veel levens zal bereiken en krachtig beïnvloeden.

ZENDINGSVERSLAG ZUID AFRIKA

In juli deed Nickson Sibanda, directeur van Elev8TV, verslag van het lanceren van hun programma’s op de vier grootste online platforms, die een potentieel bereik hebben van 500 miljoen kijkers op Roku, Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV. Ze zullen ook 10 ‘Video op aanvraag’ kanalen hebben, 10 Podcast kanalen en 10 Livestream Service kanalen. We zijn druk geweest met het leveren van Dereks Engelse dvd- onderwijs en de ‘Woord uit het Woord’ audio overdenkingen, samen met materiaal in het Frans en het Afrikaans. Dereks radioprogramma’s en overdenkingen zullen ook worden geleverd voor andere mediaplatforms.