Shop Doneer

Eeuwige hoop

Leestijd: 2 min.
In het vorige thema maakten we een begin met onze studie naar de veiligheid die onze relatie met Jezus ons biedt. We zullen nu kijken naar één van de vruchten van deze relatie: eeuwige hoop.
In iedere taal is hoop is één van de mooiste woorden. Hoop in het hart brengt geduld en kracht om moeiten en problemen te verdragen en om te kunnen gaan met de druk die het leven soms geeft. Hoop voert ons niet om de problemen heen, maar geeft ons de kracht om er doorheen te gaan.
Het tegengestelde van hoop is hopeloosheid. Hopeloosheid ondermijnt onze initiatieven en zelfs onze wil om te leven. Het is tragisch om te moeten leven zonder hoop, maar het is nog veel tragischer om zonder hoop de dood in te gaan. Gelukkig is dat niet het lot van de persoon die zich heeft toegewijd aan Jezus! Luister naar Spreuken 14:32:
Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder;
Een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats. (NBV)
Het Boek zegt hier:
De goddeloze wordt het slachtoffer van zijn eigen kwaad,
maar de rechtvaardige gaat zelfs vol vertrouwen de dood in.
De Engelse King James vertaling zegt:,,De rechtvaardige heeft hoop in zijn dood.''Voor ieder die zich heeft toegewijd aan de Heer is er zelfs in het dal van de dood een schuilplaats en hoop. We kunnen deze prachtige woorden uit Spreuken vergelijken met wat Paulus schrijft in Efeziërs 2:12 over degenen die niet zo'n relatie met Christus hebben. Hij schrijft dit aan gelovigen uit de heidenen, mensen die de Heer niet kenden totdat zij het evangelie hoorden. Ze kenden de bijbel niet en wisten vanuit hun achtergrond helemaal niets over de ware God. Paulus schrijft over hen:bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
Wat een trieste woorden: een wereld zonder hoop en zonder God. De reden daarvoor was dat ze gescheiden waren van Christus. We lezen hier drie keer het woord 'zonder': zonder Christus... zonder hoop... zonder God. Waar die relatie ontbreekt, geldt een vreselijk vooruitzicht. De ziel die alleen bouwt op het zand van de tijd en die nooit een toewijding maakt aan Jezus Christus, de eeuwige rots, is zonder Christus, zonder hoop en zonder God. Als je nog nooit heel persoonlijk deze toewijding hebt gemaakt, dan kun je nu, vandaag nog, besluiten om geen dag langer meer zonder Christus te leven, zonder hoop en zonder God. Als je die relatie wel al hebt, koester die dan! Hij is Jezus, de hoop van jouw heerlijkheid!

Vader in de hemel, U bent de God die hoop geeft. Dank U wel dat U mij niet zonder hoop wilt laten zitten in deze wereld, maar dat ik dankzij de Here Jezus altijd dicht bij U mag leven. Deze dag wil ik (opnieuw) mijn leven toewijden aan U en mijn gedachten richten op uw plan met deze wereld en met mij persoonlijk. Dank U wel voor het uitzicht dat U geeft, iedere dag, tot in de eeuwigheid. Amen.