sluit
Shop Doneer

Eeuwige kracht

Leestijd: 1 min.
Bezwijkt mijn vlees en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn erfdeel.
(Psalm 73:26)
Voor mensen die leven door geloof, is er een voortdurend spanningsveld tussen twee soorten van leven. Het ene is zichtbaar en uiterlijk, het andere is onzichtbaar en eeuwig. Het uiterlijke vervaagt geleidelijk en is vergankelijk. Maar in iedere gelovige bevindt zich iets wat eeuwig is, iets van God zelf - iets wat direct in verbinding staat met Hem, iets wat niet verflauwt of verwelkt.
Paulus schrijft uit eigen ervaring het volgende over dit spanningsveld:
Daarom verliezen wij de moed niet; maar ook al raakt onze uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke mens vernieuwd van dag tot dag.; ........want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2 Korinthe 4:16,18)
Deze woorden van Paulus doen me altijd denken aan mijn eerste vrouw, Lydia. Zij had aan het einde van haar leven te kampen met een zwak hart, maar desondanks was ze een verbazingwekkend sterke en actieve vrouw, en dat bleef ze ook tot bijna aan haar laatste week op aarde toe. Soms voelde ze hoe haar lichamelijke hart tekortschoot, maar toch zei ze altijd:
Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn erfdeel.
Van Lydia heb ik de belangrijke les geleerd dat we nooit moeten toestaan dat het uiterlijke de wet voorschrijft aan het innerlijke. Een leven dat aan God is overgegeven, bevat een innerlijke krachtbron die niet vatbaar is voor de zwakheden en schommelingen van ons lichaam. Toen God Lydia uiteindelijk thuishaalde, was dat duidelijk een moment van overwinning, na vijftig jaar actieve en vruchtbare dienst aan haar Heer.
Wat Lydia achterliet, was het levende getuigenis van een leven dat de absolute superioriteit van het innerlijke over het uiterlijke bewezen had. Zij had geleerd haar innerlijke wezen verbonden te houden met God. Hij is de ware krachtbron. Ik wens jullie toe dat je dit altijd zult blijven ervaren.

Mijn antwoord in geloof:
God, help me zó te leven dat het tijdelijke nooit het eeuwige zal beheersen., maar dat ik de zichtbare wereld om me heen altijd mag benaderen vanuit mijn voortdurende verbondenheid met U door de Heer Jezus. Want U bent mijn ware krachtbron. Amen.