Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Effectief bidden door de Geest

Leestijd: 3 min.

Als zondaars hebben we niets goeds om God aan te bieden, behalve datgene wat Hij ons eerst Zelf heeft gegeven. We hebben niets van onszelf dat het waard is om aan God te offeren. Dit principe geldt ook voor gebed, maar veel mensen realiseren zich dat nauwelijks. Je hebt niets dat het waard is voor te bidden om tot God, tenzij je het eerst van God ontvangt door de Heilige Geest. Alleen dan is het goed om te bidden. In Romeinen 8:26-27:

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Ben jij je ervan bewust dat je naar situaties kunt kijken zonder ze te zien, totdat de Heilige Geest het je laat zien? Je kunt naar iets kijken wat overduidelijk kan zijn, zonder het echt te zien, totdat de Heilige Geest het verlicht. Jaren geleden had ik een bepaalde ervaring; er kwam een opmerkelijke gedachte in mij op. Ik dacht aan de situatie in de wereld, en ineens dacht ik aan een enorme massa van honderden miljoenen mensen, verenigd onder atheïstisch communisme, die het niet konden helpen dat zij door hun atheïsme een blokkade vormden voor Gods doelen met de wereld. Het lukt sommige mensen misschien om dit weg te redeneren, maar mij lukt dat niet. Voor mij was het echt een blokkade. Die situatie was niet geïnspireerd door God, maar door de Gods tegenstander, de duivel. Begrijp alsjeblieft dat ik dit niet zeg uit vooroordeel of vanuit een bepaalde negatieve kijk op welk land dan ook.

Toen ik me dit realiseerde, dacht ik bij mezelf: hoe gaan we tegen deze blokkade bidden? Direct kwam er een gebed bij me op dat David had gebeden toen hij te maken kreeg met politieke tegenstand en vervolging. Zijn gebed vind je in Psalm 55:10:

Verslind hen, Heere, verwar hun taal.

Iedere keer dat ik mij door de Heilige Geest gedrongen voelde om voor het communistische Oostblok te bidden, bad ik in lijn met deze tekst, ongeveer zo: ‘Heer, wat betreft degenen die opzettelijk en bewust tegen U opstaan, tegen Uw Christus, Uw Geest, Uw Woord, Uw volk en Uw doelen op aarde, bid ik zoals Uw dienaar David bad: Verslind hen, Heere, verwar hun taal.

Dit gebed kwam tot de kern van de situatie, en daarom ervoer ik het als geïnspireerd door de Geest. Toen ik dat gebed consequent begon te bidden, begon ik een paar resultaten te zien. Allereerst scheidden buurlanden Rusland en China zich van elkaar af. Ze besteedden meer tijd aan het beledigen en belasteren van elkaar, dan van welk land in de wereld dan ook. Vervolgens zag ik een lange periode met bewijs van hevige internationale strijd in communistisch China. Ook zag ik een duidelijke, doorgaande beweging waarin Oost-Europese satellietstaten zich steeds meer gingen losmaken van Sovjet Rusland (met als uiteindelijk hoogtepunt dat de Sovjet Unie ontbonden werd). Ik bleef bidden: ‘Heer, dank U voor wat U hebt gedaan. Verslind hen, Heere, verwar hun taal.'

Het is belangrijk dat wij als volk van God, leren de Heilige Geest te vragen om inspiratie, om de gebeden te bidden die passen in Gods plan met de volken.

Gebed van de dag

Vader, in zoveel opzichten weet ik inderdaad niet wat ik bidden moet naar behoren, maar ik geloof dat Uw Geest me wil helpen Uw plan en Uw stem te verstaan. Leer mij te luisteren naar Uw stem Heer, om in lijn te zijn met Uw plan en Uw hart om de volken te bewegen richting Uw doelen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

  • De Amhaarse audio-vertaling van het onderwijs uit ‘Fundament van geloof’ is afgerond en nagesynchroniseerd. Er zullen nu cd’s worden verspreid in heel Ethiopië. Bid dat veel voorgangers en andere gelovigen versterkt worden in hun geloof, en toegerust voor de bediening.
  • De Amhaarse vertaling van Van vloek naar zegen is klaar om gedrukt te worden. Bid dat dit onderwijs spoedig beschikbaar komt en vrijheid zal brengen aan veel mensen.