Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Elia: in een zachte fluistering

Leestijd: 3 min.

Een tweede voorbeeld van iemand die Gods stem verstond is Elia. Elia ervoer in zijn bediening een geweldige persoonlijke overwinning, toen hij vuur vanuit de hemel naar beneden liet komen op de Karmel. Hij vernederde en executeerde zelfs alle valse profeten. Maar vlak daarna sloeg hij op de vlucht voor een vrouw, Izebel, kwam in de wildernis terecht en vroeg God zelfs om zijn leven te nemen. God stuurde echter een engel om hem kracht te geven en door die kracht was hij in staat om in één keer naar de berg Horeb te reizen, uitgerekend de plaats waar God voor het eerst Zijn verbond sloot met Israël. In 1 Koningen 19:11-13 lezen we wat Elia beleefde toen hij aankwam bij Horeb:

Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur.

Hier zien we drie krachtige demonstraties van Gods kracht: een windvlaag die de bergen splijt, een aardbeving en een vuur. Maar hoe overweldigend ook: God was niet aanwezig in één van deze demonstraties van zijn kracht. Dan gaat het verder:

En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte.

Herinnert u zich nog mijn stelling dat God niet schreeuwt. Sommige mensen stellen zich God voor als een schreeuwend iemand. Ik denk dat bijvoorbeeld Hitler God zo zag. En veel andere dictators en mensen met een dergelijke houding zien God als een grote schreeuwende man, maar God is heel anders. Na al deze demonstraties van Zijn kracht kwam er een zacht gefluister... en de impact daarvan op Elia was enorm.

En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan.

Hij wikkelde zijn mantel om zijn gezicht; een gebaar van nederigheid en aanbidding voor God. Hij verootmoedigde zich en opende zijn geest voor God. Nu was hij klaar om te luisteren:

En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?

God bereidde zorgvuldig de omstandigheden voor waarin Elia Zijn stem kon verstaan. God wil graag dat we Zijn stem verstaan. Onthoud echter wel dat het best kan zijn dat God zelf niet in de wind, de aardbeving of het vuur aanwezig is, maar dat als je oren hebt om te horen, Hij zal verschijnen in de zachte bries nadien. Hoewel ook de grootse manifestatie van Zijn kracht bij Hem vandaan komt, is de diepe openbaring van Hemzelf mogelijk daarin niet te vinden. Je zult Hem misschien pas werkelijk persoonlijk ontmoeten op een moment daarna... de zachte fluistering. Als je die hoort, dan wil je je mantel voor je gezicht slaan. Je wilt Hem aanbidden en je met je hele hart voor Hem neerbuigen. In Elia's leven zien we twee belangrijke resultaten van de zachte fluistering: Hij ontving nieuwe kracht en nieuwe richting voor zijn bediening. Hij kwam naar Horeb als een verslagen man, klaar om de handdoek in de ring te gooien. Maar toen hij Gods stem had gehoord, kreeg hij nieuwe kracht, werd hij een overwinnaar en ontving hij nieuwe richting. Tot die tijd wist hij nooit wat hij moest doen als hij een opdracht had uitgevoerd, maar het horen van Gods stem liet hem de nieuwe koers zien die hij moest zetten. Dat geldt ook voor u en mij. Als we leren luisteren naar Gods stem, ontvangen we steeds nieuwe kracht en nieuwe richting!

Gebed van de dag

Heer, wat een voorrecht is het dat ik nooit zonder kracht en zonder richting hoef te blijven, maar dat het verstaan van Gods stem mij altijd mag voorzien van deze twee belangrijke dingen! In nederigheid vraag ik U Heer, om mij met de kracht die ik daarvoor nodig heb, de richting te wijzen die U wilt dat ik ga. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN / SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN

  • Bid dat Spaanse voorgangers en leiders in de VS en Latijns Amerika de DPM-Spaanse website en andere sociale media gaan gebruiken, zodat ze toegang krijgen tot Dereks onderwijs.
  • Bid dat het Spaanse team in het VS-kantoor zal weten wat het plan van de Heer voor dit jaar is; bid ook om meer lokale contacten met Spaanse voorgangers en kerken.
  • Bid om een ruime verspreiding van de nieuwe audio boeken, en om voortzetting van het werk aan nieuwe boeken.