Shop Doneer

Elkaar aanvaarden

Leestijd: 2 min.
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. (2 Petrus 1:5-8, NBV)

Het is niet altijd makkelijk om al je medechristenen – je broers en zussen - lief te hebben. Soms is het gemakkelijker om van niet-christenen te houden dan van christenen, omdat het hen niet uitmaakt of je gedoopt bent door onderdompeling of besprenkeling, of dat je je handen opheft bij het bidden of niet.

Ik was eens betrokken bij een serie samenkomsten met zo’n dertig andere leiders. Iedere avond werden we ingedeeld in paren van twee, steeds een ander. Er was een broeder met wie ik het volkomen oneens was over de doop. Je raadt het al – ik werd drie avonden achter elkaar aan hem gekoppeld! Later werden we overigens hechte vrienden.

Laat me nog een klein voorbeeld geven uit de dagen dat christenen in de Schotse Highlands zwaar werden vervolgd door het Engelse leger. Onderweg naar een geheime samenkomst, werd een Schotse dame gearresteerd door een Engelse politieman, die haar vroeg waar ze heenging. Ze wilde niet liegen, maar evenmin haar medegelovigen verraden, dus richtte ze haar hart tot de Heer in gebed en vroeg Hem om een antwoord. Dit is wat ze de agent als antwoord gaf: 'Mijn Oudere Broer is gestorven, en ik ben op weg naar het Huis van mijn Vader om te luisteren naar Zijn testament.' Wat een prachtig antwoord! Jezus is de Oudere Broer, God is onze Vader en het is het huis van onze Vader, waar Zijn nalatenschap – Zijn Woord – wordt gelezen. We zijn één gezin!

Onthoud dit: God, onze hemelse Vader, is de oorspronkelijke levensbron van onze hele familie. Dat is wat ons samenbindt. Laten we elkaar aanvaarden als broeders en zusters, omdat God ons heeft aanvaard als Zijn gezin. Het is één ding om te weten dat we zijn aanvaard door God, maar het is nog iets anders om ook de aanvaarding van onze broeders te ervaren. Sommigen van ons hebben nooit de warme, liefdevolle omhelzing van een aardse vader of broer gekend. Mag het toch zo zijn dat juist deze mensen dit voor het eerst in hun leven zullen vinden in Gods huisgezin!

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw bovennatuurlijke wijsheid die ons helpt als we in het nauw zitten, zoals de zuster in het verhaaltje dat in deze overdenking werd gedeeld. Vader, geeft U mij de vrijmoedigheid om altijd vrijmoedig te kunnen delen van de redding en hoop die in mij is. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.