Shop Doneer

Elke hindernis verwijderen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal vrijmoedig dichtbij de troon van genade komen
In de Bijbel staat:
Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen (1 Johannes 3:20).
We moeten niets voor God achterhouden, maar open en eerlijk naar Hem zijn. We moeten oprecht iedere overtreding, elke zondige gedachte en tekortkoming belijden. Maar dan, als alles is beleden, moeten we ook de volledige vergeving en reiniging aanvaarden, want we weten dat God onze zonden niet zal onthouden of ze tegen ons zal gebruiken. En dan kunnen we zonder veroordeling tot Hem komen.
Paulus schreef in 1 Timoteüs 2:8 over gebed: Ik verlang dat de mannen overal bidden, hun heilige handen opheffend, zonder woede of twijfel(NASB).
We moeten wegblijven bij die duistere innerlijke emoties en houdingen die onze toegang tot God in de weg staan. Woede en twijfel moeten uit ons leven verbannen worden. In de Bijbel staat dat als we twijfelen, we veroordeeld worden (zie Romeinen 14:23). We kunnen niet in Gods aanwezigheid komen met innerlijke veroordeling. In de Bijbel staat:
Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. (Jakobus 1:6-8)
We moeten de hele kwestie van schuld zien kwijt te raken, samen met elke negatieve of verkeerde kijk op onszelf en anderen. We mogen vrijmoedig dichtbij komen. Onthoud dat het een troon van genade is waar we heengaan, en genade heerst met God. We komen niet bij God om gerechtigheid, maar om genade.

Dank U Heer dat ik vrijmoedig tot U mag komen. Ik proclameer dat ik elke veroordeling, woede, twijfel, en iedere andere hindernis weg doe uit mijn hart, om vrijmoedig tot de troon van genade te komen. Amen.