Shop Doneer

De herders vonden het Kindje in een kribbe

Leestijd: 4 min.

En de herders gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe... Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. (Lukas 2:16, 19)

God heeft door Zijn Woord een uiterst belangrijke voorziening voor ons getroffen: overwinning op zonde en op satan. In Psalm 119 brengt de psalmist ons rechtstreeks naar de kern van de hele kwestie van een leven van reinheid en overwinning. In vers 11 zegt de psalmist tot de Heer: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.
Er is een enorm belangrijk geheim of principe. Hoe kun je je van zonde afhouden? Het antwoord is door Gods Woord in je hart te koesteren, door het meteen in je op te nemen en het een centrale plaats in je leven te geven en je hele leven te laten vormen door Zijn Woord. Iemand zei dit tamelijk goed over de relatie tussen zonde en het Woord van God: "Of Gods Woord zal je van zonde houden, of de zonde zal je van Gods Woord afhouden." En dat geeft vrij duidelijk de alternatieven aan. Maar als je voor het positieve alternatief kiest, zal Gods Woord je voor zonde behoeden. In Psalm 17:4 geeft de psalmist dit getuigenis. Hij zegt: Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige.
De paden van de gewelddadige zijn al die slechte, zondige praktijken en gewoonten en levensstijlen die uiteindelijk vernietiging brengen: morele vernietiging, mentale vernietiging en fysieke vernietiging. Maar door Gods Woord te bewaren, blijven we van die paden van vernietiging af.

Een wapen om met de duivel om te gaan
Er is een wapen dat met de duivel zal afrekenen: het zwaard van de Geest. Paulus spreekt over dit zwaard in Efeziërs 6:17. Wanneer we het zwaard pakken en het in geloof beginnen te gebruiken, zal de Heilige Geest laten zien hoe we ermee om moeten gaan. Het is echter belangrijk om precies te begrijpen wat Paulus zegt. Wanneer hij in vers 17 zegt: "het Woord van God", is het Griekse woord dat hij gebruikt rhema, wat specifiek een gesproken woord betekent. Met andere woorden, het zwaard van de Geest is Gods Woord als je het in geloof uitspreekt. Het is niet de Bijbel op je nachtkastje of de Bijbel in je boekenkast die de duivel beangstigt. Dat beangstigt hem totaal niet. Maar wanneer je de Schrift in je mond neemt en het zelf citeert, persoonlijk, in geloof, en het richt tot de duivel, dan wordt het het zwaard van de Geest. Het perfecte voorbeeld hiervan is natuurlijk hoe Jezus satan in de woestijn confronteerde. Je zal je vast herinneren dat satan tot Hem kwam met drie opeenvolgende verzoekingen. We hoeven ze niet te analyseren, maar het is belangrijk om te zien dat Jezus maar één wapen gebruikte om de duivel weg te jagen - het zwaard van de Geest, het gesproken Woord van God. Drie keer nam Hij de Schrift en citeerde het bij satan. Het is geschreven . . . het is geschreven . . . het is geschreven.

Jezus vertrouwde niet op het feit dat Hij de Zoon van God was, Hij vertrouwde niet op Zijn eigen wijsheid, Hij vertrouwde niet op Zijn Joodse achtergrond of Zijn opleiding in de synagoge, maar Hij vertrouwde uitsluitend op het Woord van God. Het enige dat effectief met de duivel omgaat, is wanneer je het geschreven Woord van God neemt en het in je mond legt en het in geloof naar de duivel richt en zegt: "Satan, je kunt mij niet aanvallen, jij zult mij niet toe-eigenen ." Ik citeer Gods Woord bij jou: "Er staat geschreven... er staat geschreven . . . er staat geschreven." En je zult ontdekken dat de duivel dat scherpe tweesnijdende zwaard van Gods Woord vreest; en wanneer je hem er echt mee aanjaagt, zal hij zich terugtrekken en je met rust laten, omdat je hem bang maakt en het hem meer lastig maakt dan hij je kan laten schrikken en lastig vallen.Gebed van de dag

Heer, ik wil U bedanken voor Uw Woord. Ik wil Uw woord in mijn hart overdenken en ernaar leven. Nu het nieuwe jaar nadert, vraag ik Uw hulp om Uw Woord serieus te bestuderen en toe te passen. Help mij door Uw Heilige Geest om Uw Woord als zwaard te gebruiken bij elke uitdaging in mijn leven. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

FRANS SPREKEND AFRIKA

    • Bid dat Dereks Franse materiaal dit gebied van Afrika veilig zal bereiken, en invloed zal hebben op veel mensen, waardoor ze kunnen groeien in hun geloof.
    • Bid om de nodige financiën om zulk materiaal te kunnen produceren en verschepen; bid dat het op een wijze manier wordt behandeld en verspreid door de betrokken mensen.