Shop Doneer

En zij aanbaden het kind...

Leestijd: 3 min.

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. (Mattheüs 2:11)

Elke keer dat we in Gods aanwezigheid komen, vereist Hij dat we Hem verschillende gaven of offers brengen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geld en materiële bezittingen. Op een hoger niveau spreekt de Schrift over verschillende geestelijke gaven of offers die God van Zijn volgelingen verlangt om Hem te brengen. Deze geestelijke gaven zijn dankzegging, lofprijs en aanbidding.

Lofprijs
Lofprijs is de juiste manier waarop we ons verhouden tot God als Koning op Zijn troon. Lof is eeuwig; zijn oorsprong is in de hemel. Het is de onophoudelijke bezigheid van alle glorieuze en eeuwige wezens die de hemel bewonen, waar ze genieten van nauwe en ononderbroken toegang tot God Zelf. Ononderbroken toegang vraagt ​​om ononderbroken lof. Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. (Psalm 22:4)

Dankzegging
In combinatie met dankzegging geeft lofprijs ons toegang tot God. We zien dit in Psalm 100 waar de psalmist zei: Betreed Zijn poorten met dankzegging, en Zijn voorhoven met lofprijs. Dank Hem; zegen Zijn naam. (Psalm 100:4, vertaald uit de NIV)De Schrift zegt: De HEERE is groot en zeer te prijzen (Psalm 145:3). In feite, als je niet bereid bent Hem zeer te prijzen, doe het dan helemaal niet. Psalm 95 geeft ons de reden waarom we God zouden moeten prijzen en danken. De Bijbel is heel logisch. Het vraagt ​​ons niet alleen om God te danken en te prijzen; het vertelt ons waarom: Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (Psalm 95:3-5)

Aanbidding
Dus we komen naar Hem toe om Hem te danken, Hem te prijzen voor de wonderen van Zijn schepping. Maar dat is alleen onze manier van toegang. In vers zes komen we bij aanbidding. Lofprijzing en dankzegging zijn eigenlijk onze manier om tot aanbidding te komen. Je ziet dat zodra we komen tot aanbidding komen, het een houding is. O kom, laat ons aanbidden en neerbuigen; laten we knielen voor de HEER, onze Maker. (Psalm 95:6, vertaald uit de NIV)Als je je bewust wordt van de heiligheid van God, is er maar één gepaste reactie: aanbidding. Zonder zo'n openbaring kunnen we niet echt aanbidden. Je kunt een zangdienst houden, maar je gaat de eredienst niet binnen voordat je een openbaring hebt ontvangen van de heiligheid van God, hoe ontoereikend die ook mag zijn.
Heiligheid is een klasse apart. Het is de eigenschap van God die voor de menselijke geest het moeilijkst te bevatten is omdat er geen parallel op aarde is. We kunnen praten over de wijsheid van God omdat we wijze mensen kennen. We kunnen praten over de grootheid van God omdat we geweldige mensen kennen. We kunnen praten over de kracht van God omdat we demonstraties van grote kracht hebben gezien. Maar buiten God is er geen aards voorbeeld van heiligheid - het is iets unieks aan God en aan degenen die het van Hem hebben ontvangen.Gebed van de dag

Hemelse Vader, U verdient alle eer. Alle lof, dankzegging en aanbidding zijn aan U. Ik prijs U voor de onbeperkte toegang tot Uw troon, door Jezus Christus. Ik dank U, want U bent de grote Koning boven alle goden, de Schepper van het universum. Wie kan zich met U vergelijken? Heilig, heilig, heilig bent U. Ik aanbid U! Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

ZAMBIA/ANGOLA

  • Ricky van der Walt is van plan tegen het eind van het jaar een reis naar Zambia en Angola te maken, zo gauw hij weer een goede auto heeft. Bid dat er op tijd genoeg geld zal zijn voor een geschikte tweedehands auto om deze lange reis te maken.
  • Zijn plan is om onderwijs en bediening te verzorgen voor voorgangers en andere leiders, over evangelisatie, genezing en bevrijding, en hij gaat Dereks boeken, CD’s en DVD’s verspreiden. Bid om Gods bescherming over zijn gezondheid, om open grenzen bij Angola, en om de zalving van de Heer voor zijn bediening.