Shop Doneer

Er zal beslist geen haar verloren gaan

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 287
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
1 Korinthiërs 15:20

Er zal beslist geen haar verloren gaan

Gisteren lazen we dat Jezus Thomas uitnodigde Zijn handen te bekijken en Zijn zij te voelen. Daar zijn de littekens duidelijk aanwezig. Christus’ lichaam heeft echter wel bepaalde belangrijke veranderingen ondergaan. Het is niet langer onderworpen aan de beperkingen van een sterfelijk lichaam in de wereld zoals we die vandaag kennen. Jezus kan nu verschijnen of verdwijnen waar Hij wil. Hij kan in een gesloten ruimte binnenkomen. Hij kan Zich tussen hemel en aarde bewegen. Maar met uitzondering van deze veranderingen is het hetzelfde lichaam als het lichaam dat gekruisigd werd.
Bovendien beloofde Jezus Zijn discipelen dat ook hun lichamen zullen worden opgewekt, en niet minder volledig dan het Zijne. In Lukas 21 waarschuwde Jezus Zijn discipelen eerst voor grote tegenstand en vervolging die hen te wachten stond. Vooral waarschuwde Hij hen, dat sommigen van hen ter dood gebracht zouden worden. Niettemin gaf Hij hun verder een duidelijke belofte: de wederopstanding van hun lichaam. Deze waarschuwing, en de belofte die erop volgt, lezen we in Lukas 21:16-18:
En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
Let nauwkeurig op wat Jezus hier zegt. Jezus’ discipelen zullen gehaat worden, vervolgd en gedood. Maar toch, aan het einde van dit alles, ‘zal geen haar van uw hoofd verloren gaan.’ Dat gaat niet over de instandhouding van hun fysieke lichaam in dit leven. In veel gevallen weten we dat de eerste christenen - en ook de christenen in latere eeuwen - op een gruwelijke manier ter dood werden gebracht, dat lichaamsdelen werden afgehakt, dat ze verbrand werden, en dat hun lichamen ook op andere manieren werden verminkt en vernietigd. De belofte dat iedere haar volkomen bewaard zal blijven heeft dus geen betrekking op dit huidige leven, maar op de wederopstanding van hun lichaam uit de dood.
Bij de wederopstanding zal ieder element en deel van hun oorspronkelijke fysieke lichaam, dat al van tevoren bepaald, geteld en door God vastgelegd werd, door Gods almacht opnieuw verzameld en samengevoegd worden tot een volledig lichaam - een verheerlijkt lichaam - maar toch zal het hetzelfde lichaam zijn dat voorheen de dood en de ontbinding heeft ondergaan.
Dat is het beeld dat de Bijbel geeft van de wederopstanding van het lichaam van de mens: wonderbaarlijk in Zijn openbaring van Gods onbeperkte wijsheid, kennis en kracht. En toch volkomen in overeenstemming met de logica en met de principes van de Bijbel.
Dank U Heer Jezus, dat waar ik in dit leven in mijn fysieke lichaam ook doorheen ga – door ziekte, moeite, of allerlei emotionele beproevingen – ik blijf in U helemaal bewaard om voor U te leven. Dank U Heer, voor Uw nooit aflatende kracht en ondersteuning in dit leven. Amen.