Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Erfgenamen van Vaders heerlijkheid

Leestijd: 1 min.
Thema: Jezus betaalde de volle prijs

De liefde van God voor de mensheid is af te meten aan de prijs die Hij betaalde voor onze verlossing. Eerder keken we hiervoor naar de gelijkenis van de ‘Schat in de akker’ en de ‘Parel van grote waarde’. In beide gevallen gaf de koopman alles wat hij had. De koopman is het beeld van Jezus. De schat is Gods volk als geheel. De parel staat voor de enkeling.
Jezus is de letterlijke vervulling van bovengenoemde gelijkenissen. Hij gaf Zijn hemelse troon, glorie en voorrechten op. Hij liet alles achter zich wat Hij op aarde bezat en stortte tenslotte Zijn leven uit in de dood om onze zielen te redden. Voor óns leven gaf Hij Zijn leven. Precies zoals het in het Oude Testament was voorzegd: door Zijn bloed te sprenkelen.
Opdat de beelden van het Oude Testament vervuld zouden worden, vloeide Jezus’ bloed in zeven opeenvolgende stadia, zoals de hogepriester in het Oude Testament op Grote verzoendag zevenmaal bloed sprenkelde op het verzoendeksel van de ark van het verbond, in het Heilige der Heiligen.
Nu wil ik je graag laten zien wat we door deze verlossing in Christus ontvangen. Niet alleen de prijs die God betaalde voor onze verlossing was onbegrijpelijk, maar ook hetgeen Hij ons in Christus gegeven heeft is met ons verstand niet te bevatten. In Romeinen 8:15-17 beschrijft Paulus wat door het offer van Christus voor ons beschikbaar is geworden:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Heer, wat een geweldige genade hebt U ons gegeven: wij zijn kinderen van de Allerhoogste en zelfs erfgenamen van Uw heerlijkheid! Aan U de eer, Abba Vader! Aan U is ons leven toegewijd. Amen.