Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Esther (2); Wat is je verzoek?

Leestijd: 3 min.
Vandaag pakken we het verhaal van Esther op nadat haar oom Mordechai tegen haar heeft gezegd: ,,Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze...", waarop Esther reageerde met die adembenemende en veelzeggende uitspraak: ,,Goed. Als ik omkom, kom ik om. Ik doe dit, of ik nu blijf leven of moet sterven." Esther zei vervolgens tegen Mordechai: ,,Ga en verzamel al de Joden die in Susan zijn en vast voor mij. Eet en drink drie dagen lang niet, dag en nacht. Mijn dienstmeisjes en ik zullen hetzelfde doen. Dan zal ik naar de koning gaan..." (Zie Esther 4).
Op de vierde dag droeg Esther geen jutezak. Eén reden is dat niemand gekleed in een zak tot de koning kon naderen. Maar nog belangrijker: het liet zien dat Esther de overwinning al had behaald voordat ze naar binnen ging! Ze droeg een prachtig gewaad en ging naar binnen als een koningin. Toen de koning haar zag, vond zij genade in zijn ogen. Hij strekte zijn gouden scepter uit en zei: ,,Wat wens je, koningin Esther? Wat is je verzoek? Het zal je gegeven worden." (Zie Esther 5:6)
Esther is één van de belangrijke types van de Gemeente van Jezus Christus, en een beeld voor onze tijd - een schril contrast met wat je vindt in het eerste hoofdstuk van het boek van Esther. Daar zien we dat er eerder een andere koningin was geweest, genaamd Vasthi. Precies zoals de hedendaagse institutionele kerk (ongeacht van welke denominatie ze is), had Vasthi haar eigen plannen. Toen de koning haar had ontboden, zodat hij haar schoonheid aan zijn gasten kon laten zien, sloeg Vasthi zijn uitnodiging af en zei: ,,Ik heb mijn eigen feestmaal" (Zie Esther 1:9:12).
Is dat geen treffende vergelijking met grote delen van de Gemeente vandaag? ,,Onderbreek ons niet, Heer. Mengt U Zich niet in ons feestje. Houd Uw Heilige Geest bij ons vandaan - we hebben ons eigen (feest-)programma." Toen Vasthi weigerde te komen, werd de koning verschrikkelijk kwaad en sprak een oordeel uit dat deze koningin nooit meer in zijn aanwezigheid zou komen.
Als resultaat van Vasthi's verbanning, was Esther koningin geworden. Ze had een proces van voorbereiding gehad - zes maanden met olie van mirre en zes maanden met parfums en schoonheidsbehandelingen. Op dezelfde manier zal er een voorbereidingsproces zijn voor de echte Bruid van Jezus Christus. Sommige delen van dit proces zullen met mirre zijn (een bitter kruid, wat een teken is van bittere omstandigheden), sommige delen zijn met zoete kruiden. Maar Esther was volledig gehoorzaam aan Hegai, de eunuch van de koning, die een type is van de Heilige Geest. Ze vroeg geen andere dingen dan die Hegai haar gaf. Ze wilde geen extra sieraden, geen vleselijke aantrekkingskracht, geen achterliggende plannen. Ze ging naar de koning, precies zoals Hegai haar had voorbereid. Ze was toegerust, en ze werd de koningin.
Dit is wat er vandaag aan het gebeuren is. God heeft Vasthi afgewezen. En Hij is op zoek naar Esther. Maar ik wil iets benadrukken wat absoluut relevant is voor jou en mij. Voor de aangewezen persoon, de koningin, komt er een positie aan met grote verantwoordelijkheid. Jij bent degene die kan ingrijpen. Jij bent degene die de geschiedenis kan veranderen. Jij bent degene die het lot van het land kan besturen, doordat wij aan het hof van de Koning zijn geplaatst met het oog op een tijd als deze...
Deze realiteit geldt zowel voor individuele gelovigen als voor de Gemeente als geheel. De ware Gemeente wordt opvallend door haar ingrijpen in de geschiedenis. En deze interventies worden geboren uit gebed en vasten. Als je de positie en de voordelen wilt, dan moet je de verantwoordelijkheden die erbij horen óók accepteren. Burgers van landen waarvan de regering een constitutionele monarchie is, begrijpen dit principe wat betreft de regering: met de positie en de voordelen komen ook de verantwoordelijkheden. Als je niet bereid bent om de verantwoordelijkheid te dragen, dan ben je ook niet gekwalificeerd.

Vader in de hemel, dank U wel voor het bijzondere beeld van de Kerk dat besloten ligt in het verhaal van Esther. Bereid ook mij door Uw Heilige Geest voor op de ontmoeting met de Bruidegom, Heer; en laat mij in die voorbereidingen ook anderen betrekken en deelgenoot maken van de hoop die in mij is! Amen.