Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Formule voor ware rijkdom

Leestijd: 2 min.

Twee prachtige verzen uit Spreuken zijn lange tijd een lichtbaken voor me geweest. Samen sommen ze de voorwaarden op voor ware rijkdom, of Gods voortdurende voorziening. Eén voorwaarde vervult de Heer, de andere moeten wij zelf vervullen. De voorwaarde waaraan de Heer voldoet staat in Spreuken 10:22:

De ​zegen​ van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

De grote, allereerste voorwaarde voor ware rijkdom – zowel geestelijk als in andere opzichten – is de zegen van de Heer. Zonder de zegen van de Heer kunnen we niet op iets goeds rekenen. Aan de andere kant is de zegen van de Heer alleen niet voldoende. In Spreuken 10:4 lezen we namelijk:

Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.

Om werkelijke welstand te kennen, is de zegen van de Heer nodig, aangevuld met onze ijver. Het is niet genoeg om alleen maar te wachten op de zegen van God, of die zelfs alleen maar te ontvangen. Het zal Gods doel in je leven niet vervullen, tenzij je er jouw eigen, persoonlijke ijver aan toevoegt. We zagen al: ijver en inzet zijn het tegenovergestelde van luiheid.

Het is een tekst die in mijn eigen ervaring steeds opnieuw waar is gebleken, tientallen jaren lang. Ik ben in allerlei verschillende omstandigheden geweest, in vele vormen van bediening, in vele landen op enkele continenten. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik, door Gods genade, altijd inzet heb getoond, in zowel kleine als grote dingen. Iedere situatie waarin ik betrokken ben geweest, mocht ik naderhand achterlaten in betere conditie dan die waarin ik haar gevonden had – zowel geestelijk, als financieel en in andere opzichten. Ik hoop dat je dit herkent; de optelsom van Gods zegen en onze ijver maakt dat dingen onder onze handen groeien en tot bloei komen. Vraag Gods zegen en maak dit één met jouw ijver, en je hebt werkelijke geestelijke rijkdom.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte om Uw rust binnen te gaan. Ik verklaar: 'de zegen van de Heer maakt rijk' en de 'hand van de ijverige maakt rijk'. Laten die twee waarheden in mijn leven in harmonie zijn met elkaar. Ik zal mij inzetten en ijverig zijn, terwijl ik Uw zegen verwacht. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.