Shop Doneer

Functioneren in Gods gaven

Leestijd: 2 min.

Jezus regeert op aarde, maar doet dat via Zijn kinderen die samenkomen in een heilige samenkomst. Deze vergadering functioneert alleen wanneer we elkaars gaven erkennen. In 1 Petrus 4:10 en 11 staat:

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hoe heeft God jou gemaakt? Iedereen heeft een gave (Grieks: charisma - genadegave). We moeten gevoelig zijn voor – en elkaar dienen met – ons charisma, of onze gave nu bestaat uit spreken, dienen, onderwijzen of iets anders. We horen ook de taken en het functioneren van onze broeders en zusters in de Kerk te herkennen en te erkennen.

En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. (1 Thessalonicenzen 5:12-13)

Geestelijke autoriteit kan alleen functioneren door vrijwillige erkenning. Het kan niet worden opgelegd; mensen moeten zich eraan onderwerpen. Zonder onderwerping is er geen geestelijke autoriteit.

Het is de taak van geestelijke leiders om de gelovigen te vermanen, hen de weg te wijzen en aan te spreken wanneer zij iets verkeerds doen. Alleen een echte vriend kan zoiets doen. Niets maakt je zo nederig als wanneer iemand zegt: 'Ik accepteer jouw gezag.' Mensen die naar mij kijken voor leiderschap, leggen een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mij toerust en de gaven geeft om waar nodig mensen te leren, hun gaven te herkennen en te erkennen, en hen aan te moedigen om hierin te gaan functioneren, zodat Uw gemeente alles krijgt wat ze nodig heeft om een licht te zijn in deze wereld. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.