Shop Doneer

Fysiek leven: opstandingsleven

Leestijd: 2 min.

Jezus proefde de dood in ieder aspect, zodat wij leven kunnen ervaren in ieder aspect. Gisteren hadden we het over het eerste aspect, het geestelijke leven. Vandaag kijken we naar het tweede aspect, het fysieke of lichamelijke leven. Dit leven kent twee opeenvolgende fasen: Ten eerste hebben we nu leven in ons lichaam. Maar ons lichaam is sterfelijk; en dus zal bij de opstanding uit de doden de tweede fase aanbreken. Ons lichaam wordt dan veranderd in een onsterfelijk lichaam.

En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont. (Romeinen 8:11)

We hebben allemaal het opstandingsleven van Christus in een sterfelijk lichaam. Sterfelijk vlees en een sterfelijk lichaam, maar met een opstandingsleven dat erin huist. En dit opstandingsleven werkt niet alleen in ons, het is werkelijk in ons lichaam aanwezig. Als deze tekst niet zou gaan over goddelijke genezing en goddelijke, lichamelijke kracht, dan begrijp ik niets van deze woorden. Maar dat is niet het laatste. De laatste fase is een veranderd lichaam. Paulus schreef hierover het volgende:

Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (1 Korinthe 15:51-54)

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik spreek uit dat omdat Jezus de dood voor mij proefde, ik leven heb ontvangen – opstandingsleven voor nu en in de eeuwigheid. Ik proclameer dat Jezus door de dood werd afgesneden, opdat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.