Shop Doneer

Gaven kunnen niet worden verdiend

Leestijd: 2 min.

De eerste twee gaven die Paulus noemt - een woord van wijsheid en een woord van kennis - hebben een praktische samenhang. Het woord van kennis laat ons op een bovennatuurlijke manier feiten weten over een bepaalde situatie. Vervolgens leert het woord van wijsheid ons hoe we met die situatie moeten omgaan.

Sommige gaven worden in meervoud gegeven: gaven van genezingen; werkingen van krachten; onderscheidingen van geesten; allerlei tongen… Hieruit wordt duidelijk dat elke genezing, elk wonder, elk onderscheid, elke uiting in een bepaalde tong, een gave is. Als een bepaalde gave zich geregeld manifesteert door dezelfde persoon, dan kunnen we zeggen dat de persoon die gave heeft.

Het is belangrijk te beseffen dat het hier gaat om GENADE-gaven. Ze worden ontvangen door geloof; we kunnen ze nooit verdienen. We kunnen nooit ‘goed genoeg’ worden om ze te mogen ontvangen en gebruiken.

In 1941 had ik een krachtige, levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus. Het was midden in de nacht en het gebeurde in een barak van het Britse leger. In diezelfde barak sprak ik een week later voor het eerst in een onbekende tong. Vervolgens – totaal onverwacht - sprak ik tot mijn eigen verbazing de vertolking uit in prachtig, poëtisch Engels. De vertolking was een schets van Gods plan voor mijn leven en bediening, die ik vervolgens stap voor stap in vervulling heb zien gaan over een periode van meer dan 55 jaar.

Gelukkig voor mij was ik te ‘ongeestelijk’ om te weten dat je naar de kerk moet gaan om gered te kunnen worden, of dat je, na in een tong gesproken te hebben, zes maanden moet wachten op de gave van vertolking... Van 1957 tot 1961 was ik hoofd van een opleiding voor onderwijzers in Kenia. In die tijd was de Heilige Geest op een bijzondere manier aanwezig op onze school. In de bijeenkomsten met mijn studenten zag ik verschillende keren alle afzonderlijke gaven van de Geest functioneren. Ik heb zelfs twee keer meegemaakt dat één van mijn studenten uit de dood werd opgewekt. Zij vertelden ons later wat ze hadden meegemaakt toen hun geest uit hun lichaam was.

Later, toen ik in Amerika was, ontving ik onverwacht een gave om mensen te helpen die rugklachten en loopproblemen hadden door ongelijke benen . Ik zette hen in een stoel en hield hun voeten in mijn handen. Vervolgens begon het te korte been voor mijn ogen te groeien en werd het genezen. Het gebeurde wel dat ik een been maar liefst vijf centimeter zag groeien. Doordat Gods bovennatuurlijke kracht op deze manier vrij kwam, en het geloof groeide, werd ook de weg gebaand voor andere wonderen. Zonder dat er speciaal voor was gebeden, werd op een keer een man genezen van drie ernstige ziekten en bevrijd van een nicotineverslaving. Ik besloot tenslotte dat de Bijbelse naam voor mijn gave ‘werking van krachten’ (wonderen) was.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor het wonder van de gaven van de Heilige Geest, waarmee U Uw kinderen hebt toegerust en zegent. Wilt U juist in deze tijd in uw kinderen een verlangen aanwakkeren naar het gebruik van de gaven van de Geest, zodat Uw kracht zichtbaar wordt en mensen worden genezen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

  • Bid om een toenemende bekendheid van DPM middels de website, en dat meer mensen zullen reageren en hun voordeel doen met het onderwijs dat hen ter beschikking staat.
  • Bid om goede contacten om het werk uit te kunnen breiden naar hen die Dereks onderwijs nodig hebben – de inheemse gemeenschap, kerken, bedieningen en personen.