Shop Doneer

Gaven vragen karakter

Leestijd: 3 min.

Ik voel een vertrouwde tinteling, een gevoel van opwinding, als ik terugdenk aan sommige momenten waarop ik de geestesgaven in werking heb gezien. Maar aan de andere kant is het belangrijk te begrijpen dat er grenzen zijn aan wat we mogen verwachten van de gaven van de Geest.

De eerste beperking voor de gaven van de Geest wordt gevormd door het leven zelf. Als Paulus spreekt over de gaven van profetie, tongentaal en het woord van kennis, zegt hij:
...wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. (1 Korinthiërs 13:8-10)

We leven nu nog in een gebroken, onvolmaakte wereld. Maar zodra wij straks de tijd voor de eeuwigheid verwisselen en ons opstandingslichaam hebben aangedaan, zullen we niet langer de fragmentarische zegeningen nodig hebben die ons hier helpen door middel van tongen, profetie of een woord van kennis. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere gaven, zoals genezingen of wonderen. Onze opstandingslichamen zullen die niet meer nodig hebben!

Als mensen buitensporig veel bezig zijn met geestesgaven, is dat vaak een aanwijzing dat ze meer bezig zijn met de dingen van deze wereld, dan met de dingen van de eeuwigheid. Zulke mensen moeten zich Paulus’ waarschuwing aantrekken: Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. (1 Korinthiërs 15:19)

Nog belangrijker is de waarschuwing dat het uitoefenen van geestesgaven niets zegt over iemands karakter. Ik wil dit illustreren met een cru voorbeeld. Stel je voor dat een lui, leugenachtig en verwaand iemand zomaar een gift krijgt van een miljoen. Zijn karakter zal hierdoor geen millimeter veranderen. Hij zal nog steeds lui, leugenachtig en verwaand zijn. Sterker nog, hij zou juist nog verwaander kunnen worden, omdat hij een miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan!

Datzelfde geldt voor iemand die een buitengewone gave van de Heilige Geest ontvangt, zoals profetie, genezing of wonderen. Als hij voor die tijd zwak en onberekenbaar was, zal hij na die tijd net zo zwak en onberekenbaar zijn. Maar zijn gave zal hem wel grotere invloed geven op mensen. Bovendien heeft hij of zij de verantwoordelijkheid om zijn gave te gebruiken op een manier die goed en aanvaardbaar is voor God. Een groot probleem binnen de charismatische beweging is dat mensen eerder beoordeeld worden op grond van hun gaven, dan op grond van hun karakter. De ervaring heeft echter geleerd dat het mogelijk is te functioneren in buitengewone, indrukwekkende geestesgaven, maar tegelijk een zwak, gebrekkig of onberekenbaar karakter te hebben. Soms gebruiken mensen hun gaven juist om de onvolkomenheden in hun karakter te verhullen.

In Scandinavië was ooit een prediker die zo krachtig over de ‘late regen’ van de Heilige Geest predikte, dat mensen in zijn kerk de Heilige Geest letterlijk als regendruppels op zich voelden vallen. Toch ging hij geregeld direct na zo’n dienst op weg om overspel te plegen. Toen dit uitkwam en hij hiermee werd geconfronteerd, konden mensen niet geloven dat iemand die zo kon preken een dergelijke zonde kon begaan – totdat hij het uiteindelijk zelf toegaf.

Als mensen zulke verhalen horen, reageren ze vaak als volgt: ,,Maar als iemand de geestesgaven misbruikt, zal God ze toch zeker afnemen?!’’ Het antwoord daarop is: Nee! Een gave van de Geest is precies wat de naam al zegt – een ‘gave’, een geschenk – het is geen lening waar voorwaarden aan vastzitten, of een afbetalingstermijn.

Gebed van de dag

Heer Jezus, help mij steeds te beseffen dat de Geestesgaven niets zeggen over mijzelf, maar alles over U. Uw liefde, Uw voortdurende leiding, en Uw genade om ons steeds meer op U te doen lijken. Doordring mij ook van de beperking van de gaven: ze zijn voor hier en nu – om Uw liefde zichtbaar te maken in de gebroken, lijdende wereld. Maar ik heb mijn hoop helemaal op U gesteld Heer, niet alleen voor hier, maar voor de eeuwigheid! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Syrië is zo goed als verwoest in de negen jaren van oorlog, en de zendingswerkers van DPM hebben het kwaad van dichtbij meegemaakt. Ze zeggen dat ze het niet kunnen verdragen nog meer vernieling te zien, en zoveel mensen te horen die zwaar getraumatiseerd zijn. Bid dat ze sterk in hun geloof blijven en kunnen merken dat God ook werkt, door deze tragedie heen. Bid dat het Syrische volk hoop en genezing ontvangt, zowel geestelijk als emotioneel.
  • Mooie delen van dit land zijn vernield, samen met antieke tempels, kerken en andere religieuze meesterwerken. Bid dat het land ook in dit opzicht wordt hersteld.