Shop Doneer

Geaccepteerd in de Geliefde

Leestijd: 3 min.

Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde.Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeziërs 1:3-6)

Wat was Gods eeuwige doelstelling – zelfs van voor de grondlegging der wereld? Dat wij Zijn kinderen zouden zijn, Zijn zonen en dochters. Dit doel kon alleen bereikt worden door Jezus plaatsvervangend sterven aan het kruis. Toen Jezus onze zonde droeg en onze afwijzing onderging, opende Hij de deur voor onze acceptatie. Tijdens die periode verloor Hij Zijn status als Gods Zoon, zodat wij de status van Gods zonen en dochters zouden kunnen verwerven. De King James vertaling spreekt van ‘accepted in the Beloved’ (geaccepteerd in de Geliefde) Dat is Gods antwoord! Zijn genezing voor afwijzing is dat je gaat beseffen, dat Jezus jouw afwijzing heeft gedragen, zodat jij Zijn acceptatie kunt ontvangen.

Denk eens diep na over deze openbaring! Wij zijn het voorwerp van Gods liefdevolle zorg en aandacht. Van alle dingen in het hele universum staan wij nummer 1 op Gods prioriteitenlijst. Hij duwt ons niet in een hoekje met de mededeling: ,,Wacht even! Ik heb het te druk. Ik heb nu geen tijd voor je.” Evenmin zegt de een of andere engel: ,,ssst, geen lawaai maken. Papa slaapt.” God zegt: ,,Ik ben in jou geïnteresseerd. Ik verwacht je. Je bent welkom. Kom gauw binnen want Ik heb lang op je gewacht.”

Hij is net als de vader in het verhaal van de verloren zoon (zie Lukas 15:11-32). Hij stond buiten op wacht. Er hoefde niemand te komen om hem te vertellen ,,Uw zoon komt thuis”. De eerste die het wist, was de vader zelf. De houding van God is als die van deze vader. Wij zijn geen verschoppelingen, geen tweederangsburgers, geen dagloners. Toen de verloren zoon terugkwam, wilde hij zelf een bediende zijn. Hij wilde zeggen: ,,Vader, maak me maar een van uw dagloners”. Maar terwijl hij zijn zonden beleed, viel de vader hem in de rede en stond hem niet toe te zeggen: Maak mij als een van uw dagloners. (vers 19)

Integendeel, de vader zei: Haal het beste gewaad en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.En haal het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. De hele huishouding werd ondersteboven gekeerd om de verloren zoon te verwelkomen. Zo gaat het ook in de hemel. Jezus zei, dat er meer blijdschap is over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben (zie Lukas 15:7). Zo verwelkomt God ons in Christus! Dit feit moet je aannemen met je hele hart:

Jezus heeft al jouw afwijzing gedragen aan het kruis, samen met alle schaamte en alle ondraaglijke pijn en verscheurdheid. Hij is gestorven aan een gebroken hart. Er vond een omwisseling plaats aan het kruis. Jij bent aanvaard, doordat Hij verworpen is. Jij bent geaccepteerd in Jezus, de Geliefde.

Gebed van de dag

Heer Jezus, in antwoord op deze prachtige waarheid wil ik het accepteren door het uit te spreken: Heer, U heeft al mijn afwijzing gedragen aan het kruis, samen met al mijn schaamte en al mijn pijn. U bent gestorven aan een gebroken hart. Er vond een omwisseling plaats aan het kruis. Ik ben aanvaard, doordat U verworpen werd. Ik ben geaccepteerd in Jezus, de Geliefde. Dank U wel! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SINGAPORE

Na het weinig voorkomen van coronabesmetting vond er een enorme uitbraak onder gastarbeiders plaats, waardoor Singapore weer meer op slot ging. Het DPM-team heeft vanuit huis het contact met de supporters voortgezet. Bid voor hen nu ze zo goed mogelijk doorgaan met het werk.