Shop Doneer

Geen eigen pogingen meer

Leestijd: 1 min.
God maakte Jezus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde omwille van ons, zodat wij in Christus gerechtigheid van God ontvangen. Hier zien we een duidelijke ruil beschreven, een omwisseling; Jezus werd tot zonde, zodat wij rechtvaardig worden. Het is dus niet door onze eigen gerechtigheid dat wij rechtvaardig gemaakt worden, maar door de rechtvaardigheid van God. In Matteüs 6:33 zegt Jezus:
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.De enige aanvaardbare gerechtigheid in de hemel is de gerechtigheid die ontvangen wordt door geloof in Jezus Christus. In Jesaja 64:6 staat:
Wij zijn allemaal als een onrein ding, en al onze gerechtigheid is als een besmeurd vod (NKJV).
Dit vers zegt dus niet dat onze zonden zijn als een besmeurd vod, maar juist onze gerechtigheid! Zelfs de beste pogingen die wij kunnen doen om vroom te lijken - om God te behagen door Hem in eigen kracht te dienen - zijn niets anders dan besmeurde vodden. En deze vodden staan ons niet in de voorportalen van de hemel. God wil dat wij al onze vodden van eigen gerechtigheid uittrekken. We moeten ophouden te vertrouwen op onze eigen goede werken en godsdienstige activiteiten, en erkennen dat we zondige mensen zijn. Vervolgens moeten we geloven dat Jezus aan het kruis voor ons tot zonde is gemaakt met onze zondigheid, zodat wij in ruil daarvoor rechtvaardig gemaakt worden met zijn rechtvaardigheid.

Heer Jezus dank U voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik mijn eigen gerechtigheid wegdoe en daarvoor in de plaats Gods gerechtigheid zoek. Jezus werd met mijn zonde tot zonde gemaakt, en daardoor ben ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt. Amen.