Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geen genoegen met minder

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we hoe God dacht over de onverschilligheid van Ezau, die zijn eerstgeboorterecht niet op waarde schatte. Laten we vandaag eens naar de andere kant kijken, naar Jakobs houding tegenover wat God aanbood. Daarvoor noem ik een belangrijk voorval. Jakob was op de terugweg naar zijn eigen land, toen hij ‘s nachts een man tegenkwam, die een engel of boodschapper was van God. Zoals je je zult herinneren, heeft hij de hele nacht met deze man gevochten. Dit is typerend voor Jakob. Hij was een vechter; hij was altijd aan het strijden om nummer één te zijn.

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad kwam. En toen Hij zag dat Hij niet van hem kon winnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat Jakobs heup ontwricht werd, toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Hoe is uw naam? En hij antwoordde: Jakob! Toen zei Hij: U zult voortaan niet meer Jakob heten, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. (Genesis 32:24-28)

De betekenis van ‘Israël’ zoals het hier staat, is ‘strijdend met God’. Hoe typerend! Jakob was een vechter, een worstelaar.

Hij kende één sleutelprincipe: hij wilde het beste van God. Hij zei tegen deze engel: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent… (vers 26). Ik geloof dat dit de sleutel was waarom God voorkeur had voor Jakob. God zag de gebreken in Jakobs karakter niet door de vingers, God verhult nooit iemands karakterfouten. Maar omdat Jakob niet met minder genoegen wilde nemen dan het beste van God, kon God hem stap voor stap veranderen en hem maken tot de man die Hij bedoeld had. De voorwaarde en het uitgangspunt was het feit dat Jakob geen genoegen nam met minder dan het beste van God.

Wil jij dezelfde beslissing nemen, en helemaal te gaan voor het beste van God?

Gebed van de dag

Vader, ik kies ervoor om helemaal te gaan voor het beste van U. Ik zal ervoor strijden, en niet opgeven om te zoeken naar meer van U. Wilt U mij helpen om te volharden in het gehoorzamen aan Uw Woord en het ontvangen van alles wat U beloofd heeft in Uw Woord, door geloof. Zegen ook Uw volk Israël, met het zicht op Uw beloften, dwars door alle strijd en moeite heen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.