Shop Doneer

Geen kruis, geen kroon

Leestijd: 2 min.

In Filippenzen 3:7-9 geeft Paulus zijn getuigenis. Hij spreekt daar over zijn achtergrond in het Judaïsme en zijn erfenis als godsdienstige Jood:

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.

Herinner je je nog dat er slechts één basis is voor gerechtigheid: Het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof.

...opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. (vers 10-11)

Paulus’ hoogste ambitie was Christus te kennen. Uit zijn schrijven blijkt natuurlijk dat hij Hem kent, maar zijn doel was Hem béter te leren kennen. Deze brief schreef hij nadat hij al vele jaren met veel vrucht in de dienst van Christus had gestaan. Maar nu zei hij: ‘Ik wil de kracht van Zijn opstanding kennen.’ Maar om die opstandingskracht te kennen, moet iemand ook deelhebben aan Zijn lijden. Geen kruis, geen kroon. Het Kruis is de weg tot het geheimenis van de verborgen wijsheid van God, waardoor wij in Zijn heerlijkheid delen. Ook in Efeziërs 2:4-6 wordt hierover gesproken:

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

Waar eindigen we? In de hemelse gewesten, zittend op een troon! Wat dat betekent in ons leven, zullen we morgen lezen.


Gebed van de dag

Dank U, Vader, voor het overweldigende voorrecht dat ik in Christus mag zijn en daardoor ook de onwaarschijnlijk grote kracht van Zijn opstanding mag kennen, elke dag opnieuw! Leer mij elke dag U dieper en persoonlijker te kennen, lieve Heer! En maak dat ik volhard als ik – op welke manier dan ook – door lijden heen ga. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

IRAN

Bid dat het delen van onze audio-opnames op sociale media op ruime schaal blijft doorgaan. Er is momenteel in Iran veel vraag naar Dereks boodschappen over de eindtijd.