Shop Doneer

Geen lijst met regels

Leestijd: 1 min.
Laten we eens kijken naar de manier waarop heiligheid werd gepresenteerd onder het oude verbond.U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig (Leviticus 11:44). Het hele elfde hoofdstuk van Leviticus bevat een gecompliceerd systeem van allerlei regelgeving over wat je moet eten, wat je moet dragen en wat iemand rein of onrein maakt.
Gods eis was dat je je moest 'heiligen'. Maar in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het vasthouden van heiligheid bijzonder ingewikkeld was. Er was een hele serie regels en verordeningen waar je je aan moest houden. Bijvoorbeeld:Van de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, zijn deze voor u onrein: de mol, de muis, elke soort pad, de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de kameleon. Onder al de kruipende dieren zijn die onrein voor u. Al wie ze aanraakt als ze dood zijn, is onrein tot de avond (Leviticus 11:29-31). Volgens deze regels zou iemand tot de avond onrein zijn als hij een dode muis bij de staart zou oppakken. Maar de regels gingen nog verder; ieder voorwerp waar zo'n dode muis bijvoorbeeld in zou vallen, of de kleding die deze muis zou aanraken, moest ook weer ritueel gereinigd worden. Het onderhouden van deze regels zou zo ongeveer een fulltime baan betekenen!
God zei dat als je je aan al deze regels zou houden, dan zou je heilig zijn. Maar als je heiligheid wilt verkrijgen door je aan een lijst regels te houden, dan moest je ook werkelijk alle regels voortdurend opvolgen, zonder uitzondering. Je mocht niet één keer van de regels afwijken. Dat is voor mensen onmogelijk. Prijs God dat Hij voorzag in een betere manier! Daar zullen we in de volgende dagen naar kijken.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat het Gods plan is om mij heilig te maken - niet door het houden van een lijst met regels, maar door het bloed van Jezus, waardoor ik ben heilig gemaakt, apart gezet voor God. Amen.