Shop Doneer

Geen rekening houden met schaamte

Leestijd: 2 min.

In Mattheüs 27 staat een verslag van wat er gebeurde nadat Jezus in Getsémane werd gearresteerd. Pontius Pilatus had Jezus overgedragen aan de soldaten om Hem te kruisigen:

Toen namen de ​soldaten​ van de stadhouder ​Jezus​ met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode ​mantel​ om, vlochten een ​kroon​ van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, ​Koning​ van de ​Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd (hiermee werden de doorns zijn schedel ingeslagen). En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de ​mantel​ uit, trokken Hem Zijn ​kleren​ aan en leidden Hem weg om Hem te ​kruisigen. ... Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn ​kleren​ door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de ​profeet: Ze hebben Mijn ​kleren​ onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken. (Mattheüs 27:27-31, 35-36)

Jezus werd tot twee keer toe naakt voorgeleid. En zij zaten erbij en bekeken Hem drie uur lang aan de voet van het kruis. De meeste schilderijen van Jezus aan het kruis beelden Hem af met een lendendoek om, maar in werkelijkheid was die er niet; Hij werd naakt tentoongesteld. Zijn schaamte werd dus getoond aan iedereen die passeerde, en Hij werd belachelijk gemaakt.

De brief aan de Hebreeën benadrukt deze waarheid:

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het ​kruis​ verdragen en de schande (de schaamte) veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebreeën 12:2)

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik erken dat Jezus te schande werd gemaakt voor mij. Hij verdroeg het kruis en verachtte de schande – omdat Hij mijn schaamte droeg, mag ik delen in Zijn heerlijkheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.