Shop Doneer

Geen ruimte voor compromis

Leestijd: 2 min.
We zagen gisteren in het eerste hoofdstuk van Spreuken: De Wijsheid doet haar vurige beroep op de mensheid. De mensheid is helaas sinds het boek Spreuken geschreven werd, niet veranderd. De harten en wegen van de mensen zijn niet veranderd sinds de tijd waarin de Bijbel werd geschreven.
Maar God (gelukkig) is ook niet veranderd. Vandaag spreekt Hij nog steeds tot miljoenen mensen en zegt in wezen: "Stop! Denk na over je wegen! Luister even, want Ik heb een goed advies voor jou. Ik heb raad. Ik ben bereid je iets te leren wat Mijn zegeningen ten volle in jouw leven zal brengen en waarborgen".
De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik (Spreuken 8:13).
Opnieuw spreekt hier de Wijsheid - ze vertelt ons: het karakter van de vreze des Heren is, het kwade te haten. Door de hele Bijbel heen zien we steeds opnieuw dat de vreze des Heren geen enkel compromis met het kwade toestaat. Als we de vreze des Heren hebben, zullen we op geen enkele manier het kwade toelaten of er een compromis mee sluiten. In plaats daarvan zullen we het kwade haten, het verwerpen en geen enkele ruimte geven in ons leven.
Nog een feit dat in het bovenstaande vers wordt herhaald en wat we al eerder zagen, is dat de vreze des Heren duidelijk zal worden door de manier waarop we onze mond en onze tong gebruiken. De Wijsheid zegt: De vreze des Heeren is het kwade te haten; een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. De vreze des Heren zal ons leiden in het gebruik van onze tong.
Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des Heeren keert men zich af van het kwade (Spreuken 16:6).
Dezelfde waarheid komt opnieuw naar voren: de vreze des Heren geeft geen enkele ruimte aan een compromis met het kwade. Degenen die de vreze des Heren hebben, zullen het kwade haten; het is hun innerlijke houding. We moeten ons afkeren van het kwade. Je afkeren van het kwade is een uiterlijke daad, zonder ruimte voor een compromis.
De vreze des Heren vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort (Spreuken 10:27 NBG).
In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats (Spreuken 14:26 NBG).
Als we de vreze des Heren ontwikkelen, zullen we een sterk vertrouwen hebben voor de toekomst. We zullen niet gauw bang zijn of overstuur raken. God belooft een schuilplaats te zijn voor onze kinderen. Als wij kiezen voor leven en zegen, dan zal deze beslissing onze nakomelingen beïnvloeden.

Heer, voor mijn eigen leven en dat van mijn kinderen en kleinkinderen, besluit ik te kiezen voor de vreze des Heren als richtsnoer; doe hen opgroeien in de grote gerustheid en geloof en vertrouwen in de toekomst, dat alleen de vreze des Heren geeft. Amen.