Shop Doneer

Geen slaaf meer, maar zoon of dochter!

Leestijd: 2 min.
We kijken vandaag nog even naar een ander Schriftgedeelte dat spreekt over die eerste omwisseling: Jezus nam onze ongerechtigheid op zich, zodat wij Zijn zondeloze rechtvaardigheid konden ontvangen, Efeze 1:7:

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade...

Als we de vergeving van overtredingen hebben, dan hebben we automatisch ook de verlossing door Zijn bloed. Het woord 'verlossing' betekent in de oorspronkelijke tekst ook wel 'terugkopen', of 'aflossen'. Met andere woorden: door de prijs van Jezus' offerbloed ten gunste van ons, zijn wij voor (en door) God teruggekocht van satan. In Romeinen 7 geeft Paulus prachtig inzicht in deze eerste omwisseling. We moeten echter wel de culturele context kennen om het echt te begrijpen. Als Paulus zegt: ,,Ik ben vlees, verkocht onder de zonde...'' (vers 14), dan verwijst hij naar een Romeinse gewoonte uit die tijd. Als iemand als slaaf werd verkocht op een markt, dan stond hij of zij op een verhoging. Vanaf een paal achter hem stak een speer uit boven het hoofd van die slaaf. Dus als je in die tijd iemand op een verhoging onder een uitgestrekte speer zag staan, dan wist je: deze persoon wordt als slaaf verkocht. Paulus zei hier dus in feite: ,,Ik ben vlees, verkocht onder de speer van mijn zonde die boven mijn hoofd is uitgestrekt. Ik heb geen andere mogelijkheden. Ik sta hier omdat ik te koop ben.'' Laten we deze vergelijking nog iets verder bestuderen. Wanneer mensen eenmaal waren gekocht als slaaf, konden ze niet meer zelf kiezen wat ze zouden doen: vanaf nu koos hun eigenaar voor hen. Van twee vrouwen die op dezelfde markt verkocht werden kon er één misschien aan het werk moeten als kokkin en de ander werd misschien misbruikt als prostituee. Zelf hadden ze geen keus. Datzelfde gold ook voor jou en mij - zondaars. Misschien ben je steeds een 'keurige, respectabele' zondaar geweest en keek je zelfs neer op prostituees en verslaafden. Maar de eigenaar van alle 'zondeslaven' bepaalde nog steeds welke rol je speelde, of dat nu een 'respectabele' of een onterende rol was! Maar nu komt het goede nieuws: Op een dag wandelde Jezus de slavenmarkt op, koos jou uit en zei: ,,Deze slaaf koop ik. Satan, je mag hem (of haar) niet langer houden. Ik heb de prijs betaald. Vanaf dit moment is hij (of zij) niet meer jouw slaaf, maar een zoon (of dochter) van mijn Vader.'' Dat is verlossing! En het gebeurt alleen door de vergeving van zonden. Hoe konden we vergeven worden? Doordat Jezus werd gestraft met de straf die op ons had moeten komen!

Heer Jezus, dank U wel dat U op een dag de markt van zondeslaven op liep, mij uitkoos en voor mij de prijs heeft betaald. Door Uw genade leef ik niet meer onder de onterende slavernij aan de zonde, maar ben ik vrij en mag ik leven als een kind van mijn hemelse Vader! Dat besef vult me met dankbaarheid Heer! Amen.