Shop Doneer

Geen veroordeling

Leestijd: 3 min.
Dus is er nu geen verdoemenis (NBG: veroordeling) voor hen die in ​Christus​ ​Jezus​ zijn ... Want de Wet van de Geest van het leven in ​Christus​ ​Jezus​ heeft mij vrijgemaakt van de wet van de ​zonde​ en van de dood. Want wat voor de Wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de ​zonde, en de ​zonde​ veroordeeld in het vlees... (Romeinen 8:1-3)

Er bestaan veel soorten koffie, maar in dit voorbeeld kijken we naar twee soorten: filterkoffie en instant-koffie. Filterkoffie duurt langer om te maken, omdat het eerst door de filter moet. De brief aan de Romeinen is als filterkoffie. We kunnen geen instant-koffie uit Romeinen 8 halen zonder eerst de voorgaande zeven hoofdstukken te begrijpen, die de filter vormen. Pas als we daar doorheen zijn, kunnen we verder met het woord 'Dus' (waar vers 1 mee begint) of zoals het in andere vertalingen staat: 'Daarom...' De voorgaande hoofdstukken gaan over de volledig zondige staat van de hele mensheid en het feit dat de godsdienst geen oplossing bood om dit te veranderen. Paulus gebruikt voorbeelden van Abraham en David, en vergelijkingen tussen Adam en Jezus, waarna hij in de hoofdstukken 5 en 6 Gods oplossing openbaart voor de oude mens: executie! God lapt de oude mens niet op. Hij voltrekt het doodvonnis. Het goede nieuws is echter dat dit doodvonnis ten uitvoer werd gebracht in Jezus, toen Hij stierf aan het kruis. Romeinen 7 gaat vervolgens over onze relatie met de Wet. Vroeger begreep ik nooit waarom Paulus pas in de Romeinenbrief begon over de Wet, en niet eerder. Inmiddels heb ik geleerd dat het laatste stadium van de filterkoffie van Romeinen juist altijd betrekking heeft op onze relatie met de Wet. Zonder het filter kunnen we het leven van Romeinen 8 niet binnengaan, omdat de essentiële voorwaarde hiervoor is: 'geen veroordeling'. Het moment waarop we onder veroordeling komen, is het moment dat we niet meer in het Geestvervulde leven wandelen wat in Romeinen 8 is beschreven. Het ultieme doel van de duivel is ons onder veroordeling te brengen. Het doel van Gods Woord (met name de brief aan de Romeinen) is ons te bevrijden van die veroordeling.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik ben vrij van de pogingen van de duivel om mij onder veroordeling te brengen, want is geen veroordeling voor mij omdat ik in Christus Jezus ben. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.