Shop Doneer

Geen vrede zonder de Vredevorst

Leestijd: 1 min.
De profeet Jesaja kreeg van God een belofte van vrede voor mensen van overal ter wereld. Vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen (Jesaja 57:19).
Dat is Gods aanbod van vrede. God biedt alle mensen vrede aan, en daar hoort blijkbaar ook genezing bij. Maar Jesaja geeft direct ook een waarschuwing aan mensen die God niet aanvaarden. We kunnen geen vrede hebben zonder de Vredevorst. Jesaja zegt:Maar zij die Mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede! (Jesaja 57:20-21, Het Boek)
Mensen die Gods regering afwijzen, zijn als de zee die geen rust kan vinden. De zee is altijd in beweging, nooit volkomen kalm of rustig. Mensen die de Vredevorst Jezus afwijzen, zullen altijd diep van binnen onrustig blijven. Het maakt niet uit hoe intensief ze zoeken naar rust en ontspanning door middel van meditatie, muziek, drank, drugs, seks, of andere tijdelijke 'rustgevers'. Zonder Jezus zullen ze nooit echte, blijvende vrede kennen. Jezus is de Vredevorst, de enige heerser wiens regering vrede kan brengen aan ieder mens en aan de hele mensheid.
Als we vandaag om ons heen kijken in de wereld, dan zien we tussen volken en landen vele brandhaarden van onrust, conflict en menselijk lijden. Jezus is de Vredevorst die verkondigd moet worden. Maar ook op persoonlijk niveau zijn miljarden mensen op zoek naar innerlijke rust en vrede, die alleen Jezus kan geven.
We zagen al eerder een Bijbelse definitie van vrede: Gods vrede, zijn shalom, betekent 'compleetheid' en orde; ruimte waarin alles tot zijn recht komt. Echte vrede is een orde en compleetheid die ruimte schept. Ruimte waarin jij en alle mensen tot hun recht komen en kunnen opbloeien. Laten we bidden dat de shalom van God, door Jezus Christus doorbreekt in mensenharten.

Heer, dank U voor de genade van Uw rust en vrede, als we U aanvaarden als de Vredevorst. Ik bid dat vele mensen kennismaken met uw shalom, die compleetheid, rust en ruimte schept. En gebruikt U mij daarin als getuige van de Koning van vrede. Amen.