Shop Doneer

Geen zorgen voor morgen!

Leestijd: 3 min.
In elke periode van de geschiedenis hebben mensen zich druk gemaakt over hun financiële zekerheid en hun materiële bezittingen. Geld en bezit geven ons een gevoel van veiligheid. Onder druk van de wereldwijde inflatie worden de financiële zorgen echter alleen maar groter en zoeken mensen naar nieuwe manieren om hun financiële toekomst veilig te stellen. De grote waardestijging van goud, zilver en edelgesteente illustreert dit. En weer anderen investeren in kunst en andere relatief waardevaste zaken.
Een vriend vertelde me eens over een rijke Arabier uit één van de olieproducerende landen. Hij kende deze man persoonlijk en vertelde me dat de Arabier zich alleen maar zeker voelt als hij honderd miljoen dollar in contant geld direct beschikbaar heeft. Als hij dat niet heeft, kan hij die nacht niet slapen. Het is natuurlijk geen bedrag om op zak te dragen, maar om dit geld toch beschikbaar te hebben, heeft hij een Zwitserse bank opdracht gegeven zijn geld zodanig te beheren dat hij er altijd onmiddellijk over kan beschikken. Hiervoor betaalt hij drie procent rente per jaar. Het kost hem dus drie miljoen dollar per jaar om honderd miljoen dollar direct beschikbaar te hebben...
Dat is zijn idee van veiligheid. Toch, hoe triest het ook is, zelfs deze regeling kan de Arabier nooit werkelijke, blijvende veiligheid bieden. Laat me je meenemen naar een alternatieve, echt veilige investering. In Mattheüs 6:19-21 zegt Jezus:
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Als Zwitserland zou worden aangevallen en een ander land zou het bezetten, dan zou onze Arabier niet meer kunnen slapen, want 'waar zijn schat is, daar is ook zijn'. Daarom zegt Jezus: ,,Er is geen enkele volledige veiligheid en zekerheid te vinden in deze wereld, noch in het wereldse investeringssysteem". Daarom roept Hij op: ,,Investeer niet in iets wat niet geheel veilig is". Wat wijs en praktisch! De Heer roept ons op om te investeren in iets waarvan de resultaten wél garantie en zekerheid bieden voor de toekomst, in iets wat niet kan worden gestolen. Investeer in het koninkrijk van God, zegt Hij. Investeer in de hemel en in Gods bedoelingen.
Kort na deze oproep zegt de Heer:Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?"- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (Mattheüs 6: 31-34)
Ik vind het een zegen te weten dat God precies weet wat ik nodig heb. Ik hoef Hem niet te herinneren aan wat ik nodig heb. Ik hoef alleen maar aan zijn voorwaarden te voldoen en dan voorziet Hij in mijn noden. De voorwaarde die Jezus daarbij noemt, is dat wij allereerst Gods koninkrijk zoeken. Jezus was een realist. Hij zei: ,,Verspil de dag van vandaag niet door je zorgen te maken over de dag van morgen." Het draait allemaal om de juiste prioriteiten. Als je de juiste prioriteit geeft aan Gods koninkrijk en daarin investeert, dan hoef je je geen zorgen te maken om andere dingen. Je Vader weet van deze dingen en Hij zal voor je zorgen.

Vader, ik prijs U voor uw trouw. U zorgt vandaag voor mij, en morgen zult U opnieuw voor mij zorgen. Daarom kan ik mij helemaal richten op Uw koninkrijk. Wat een heerlijk leven. Vandaag zeg ik opnieuw: Ik vertrouw U! Amen.